FANDOMEÇS/7/36 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/38

Yirmibin kadar bağı olup, sulu üzümü olur. Şam'ın zey-rıi üzümüne ve Bozcaada'nın misket üzümüne ve istanbul yakınında pazar köy üzümünden lezzetli sulu ve hoş üzümü olur. Amasya armudu, melece armudu öyle sulu olur ki, şır sır akar. Suyu ve havasının güzelliğinden güzelleri çoktur. Dindar adamları çoktur. Hatta gizlice cemâatle namaz kılan sünnîleri vardır. Batı tarafında Şehr-i Zur, kuzeyinde Selmas, doğusunda Tebriz, güneyinde Erbil olup, Rûmiye bu şehirle­re uzaktır. Bu yüzden İran tarihçileri bu şehri (orta şehir) diye yazarlar. Bir atlı arzu edip gitse bu şehirden Van şeh­rine dört konakta iner .Amma hakîr, cihanı seyretmek için beşer ve altışar saatte geldim. Rûmiye gölü :

Buna birçokları (Bahri Rûmiye), (Dümbüli denizi), (Er-debil denizi) derler. Suyun yüzünde pek çok balık avcısı ka­yıkları vardır. Bu kayıklar gelip gideni ve tüccarları bir ta­raftan diğer tarafa götürür ve getirirler. Doğu tarafı Tebriz şehri olup, batısı Dumbuli kalesi ve Rûmiye şehridir. Güney tarafı Erdebil olup, epeyice uzak mesafededir. Bu gölün et­rafı on iki günde dolaşılabilir. Binâenaleyh Van gölünden büyüktür. Derinliği yetmiş kulaçtır! Buna etrafında kırkbeş kadar küçük ve büyük sular dökülür ki başlıcaları şunlar­dır:

Seplâme suyu: Erclebili sulayıp bu göle karışır... Gühe-ran suyu: Van illerinin Hakkâri ilçesinden gelip, Pinyaniş-lernı Berdük kalesinden geçerek Rûmiye yakınında bir gö­le dökülür. Diğer suların çıktığı yerleri bilmediğim için yaz­madım. Hakirin meslekim odur ki, gözümle görmediğim şey­leri yazmam. Bu göl içinde oniki ada vardır. Kebuter (Gü­vercin) adası on mil çevresinde geniş ve mâmur bir adadır. Yalçın kaya üzerinde mâmur kalesi vardır. Kale nevkerleri hep, balık avcısıdırlar ki, büyük kâr edip, ücretlerini oradan çıkarırlar. (Harsek adası): Burada da bir yüksek tepe üze-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.