FANDOMEÇS/7/45 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/47

kaledir. Düz bir yerde olmakla derin bir hendeği vardır. Etrafı yedi bin adımdır. Kırk adet sağlam burçları var, üç kapisi var. Batıya (Harir kapısı ) derler ki Harir tarafları bu taraftır. Kuzeye Rûmiye kapısı, güney tarafa Erdebil kapısı denir. Şehir içinde bin adet ev var ki, toprakla yapılmış altlı üstlü evlerdir. Tamamı yedi mihrabı vardır. (Hacı Han ca­mii) , Süleyman han zamanında Van veziri İskender paşa, bu Hân'ı Dembüli'de basıp katletmiştir ki, camiinde gömülü­dür. (Şems han camii) (Bakabay camii), (Şah Cihan camii) ve diğerleridir. Yetmiş kadar küçük dükkânları vardır. Her nevruzda kırkbin kadar pazar olur. Dembüli ve Keylan pa­zarları Acemde meşhurdur. Bu pazar için Dembüli şehri dı­şında tiçbin kadar küçük dükkânları vardır ki, hepsi ağaçlık gölgeliği içindedir. Gelip geçenler her vakit buralarda misa­fir olurlar. İç kalesini göremedik. Güzelce Şah yasak etmiş­tir, diye. Bekçiler mâni oldular. Amma yine o gece kaleyi öyle bir ısıttılar ki, tarif olunmaz. Bu şehir halkı tamamen alaca kavmidir. Başları alaca ve sırtlarmdaki kalemkâri bas­ma alaca, yeşil don ve yeşir sağri pabuç giyerler. San'atları-nın meşhurları kalemkâri basma, ve çeşitli çarşaflar ve, per­delerdir. Çarşı-ve kahvehaneleri süslüdür. Bu şehirde asla meyhane görmedim. Sarhoşluk nedir bilmezler. Kendilerin­ce sarhoşluk gayet ayıp ve kötüdür. Hanları, hamamları, şe­hir içinde güzel kuyu suları vardır. Fakat akar suları yok­tur. Bağ ve bahçeleri çoktur. Havası gayet iyidir. Çünkü de­nizden uzak olmakla bir tarafı safi kumsal sahradır. Ahali­si, temmuzda çoğunlukla Harir dağlarma ve Eşnuye dağlan yaylağına çıkarlar.

Dembüli Ziyaret yerleri:

Bağlar kenarında (Şuri baba), ona yakın (Şibe dede) ve (Cığalı sultan) adlı zatları ziyaret ettik.sonra Hanın hediyelerini alarak ve bir ziyafetini yiyip, batı tarafa doğru başka bir yoldan Rûmiye şehrine yollan­dık. Evvelâ yine Murtazâ paşa ağası Ali ağa ve Murtazâ pa-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.