FANDOMEÇS/7/57 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/59

şaha kaladır. Bunun elbette gözlerine mil çekilir, basma kızgın tas geçirirdir.» deyince hakîr:

«Hâşâ, sümme hâşâ hanım, siz bu şer'î hüccetleri gördünüz. El­bette Muhammed şeriatı ve şeyh Safî kanununu yürütürsünüz. Bu mektupları güzelce şaha gönderin, bu zavallı Han'ı azad eder. Evvel­ce ben dahi şah eşiğinde ağamıza koyunların tahsil olunduğunu bil­dirmişim. Size de bildirdim.»

dedim. Tebriz Han'ı:

«Beli, öyle oldu. Bana bak... Yahşi kâğıdın Rûmiye'dert gelübtür.»

dedikde, hakîr:

«Han'ım, koyunlar toptan tahsil olundu. Bu han'ı Allah'ın Habi-bi aşkına azad edin ki, hem söz sahibi serdar-ı muazzamsın.»

dedim. Tebriz Han'ı:

«Hatır için Evliya aka, ey eşik ağası, güzelce şah başı için ol se­fih han'ın ayaklarının bağını al gelen, şah zinciri ile kalsın. Yahşi gözle... ben bir kerre güzelce şaha bu mektupları göndereyim. Ben de ve sen de mektup yazalım. Şaha gönderelim... görelim, ne zuhur eder., bilelim.»

deyince Hakîr ve bütün Tebriz divan erbabı, Şah ağasL ve bütün divan erbabı, el öpüp o dakikada Han'ın ayağından zincirini ve gerdanından bağını alıp, ancak zavallı Han, al­tın zincir ile göz hapsinde kaldı. O dakikada Şah'a mektup­lar, hüccetler, ve hakirin koyun tahsil ettiğim defterler ulak. ile gönderilip, ancak Şah ile Han ağası Tebriz Han'ının ya­nında misafir kaldı. Hakîr ile Murtazâ paşanın ağası, Han kethüdasına misafir olmamız emrolununca hakîr Tebriz Ha­nına (Han'ım.. Melek-Ahmed Paşa kardasınız Han'ıma selâm edüp, bu eevâhirli hançeri hediye gönderdi.)

diye murassa, hançeri Han'ın eline verdiğim vakit dik­katle bakup, divan halkına da gösterdiler. Sonra kemerine soktu. Bundan sonra yine hakîr:


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.