FANDOMEÇS/7/85 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 7.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/7/87

ka gelmiş olur. Fakat ekmeği biraz siyahçadır. Bağları çok olmakla kırk türlü elması, muşmuşu, Buhara alûsu, Keylan armudu meşhurdur. Üzümü acıca olur. Narı, limon ve tu­runcu, inciri olursa da o kadar makbul değildir. Elvend dağı şerbeti meşhurdur. Amma badesi yoktur. Pirinç bozası güzel olur.

Şehirde üç yerde imareti vardır ki, bütün gelip geçen mi­safirlere keşkek ve herıseci ve haşek pilâvı boldur. Bilhassa Şâh-cihan imareti, Şâh Hudâbende imareti, mâmur imaret­lerdir.

Bağları ve hahçeleri:

Tam kırkaltıbin bağı var. Batı tarafı Bîsütun dağıdır. Bu Hemedan'da diğer şehir ahalisinin de bağları bulunur, însan bağlarına girse hayran olur. Bütün ağaçları, ve havar-nak köşkü, hendese üzerine yapılmıştır.

Hemedan külliyatı:

Acem Irak'ı toprağında olup, dağ şehri sayılır. Yâni Kür-distan dağlarının doğusundaki dağlardandır. Kum şehri, eski Hemedan şehrinin doğusundadır. Aralarında beş konak yer vardır ki, takriben yirmidörtbin adımdır. Lüsus köşkü, Kaz-vin şehirleri ile bu Hemedan üçü birbirlerine yakın olup sa­cayağı gibidirler. Temiz toprakları birbirine komşu olup, aralarında başka şehir yoktur. Bu şehrin karşısında Elvend dağı yaylası vardır ki, Arap, Acem ve Rum'da meşhur olup, içinde nice yüzbin hayvanlarıyla Kürdler ve Türkmen taifesi yaylanırlar.

Nahiyelerinde ve Elvend dağında ve diğer tepelerde kale gibi büyuk. mağaralar vardır ki her an Hemedan’a bir asi gel­se bütün ahalisi bu mağaralarda saklanırlar. Buradan Zâ-lim-Ali sahrası bir konaktır.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.