FANDOMEÇS/8/104 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/106

Dedi. Hasan Paşaya bu yüzden nice hayalî güler yüz gös­terip piyazladı. Çünkü Murtaza Paşa korkardı ki bir gün ve­ya bir gece celâliler birdenbire Haleb'i istilâ edeler. İçinden korkuya düşmüştü. Ama hiç bir kimseye içini açmaktan kor­kardı. Hasan Paşa ise: «Behey kardeş, ben serdarlıktan vazgeçtim. Hemen bir darlık olmaya.. Yoksa geçtim bu dünyada varlıktan..»


Bu bezm-i âlem – ârânın geçüb-câm-ı safâsından


Çevirdim yüzümü âyîne-i âlemnümâsından


Ne hazzım var safâsından, ne vehmim var cefâsından


Vefası anın olsun, nefret ettim mehlikasından


Bu beyitlerin anlamı gereğince aba ve kebe giymeğe, bir ekmek parçası yemeğe razıyım. Hemen can kuşum azad ve bir damla canım şâdolsa, ebedî hayat bulurdum.»


Dedikte Murtaza Paşa: «Canım Hasan Paşa, ben senin çengini gördüm ve şerbetini iştim. Doğrusu Allah bilir, bu kadar askerinle elbette deliğe tıkılıp herekse serasker olursun. Ama bu Haleb altında bu kadar askeriniz sıkıntı çe­kerler. Çünkü malûmunuzdur ki Haleb dar bir yedri. Asker çokluğun­dan reâyâ da etraftan gelmez olub kıtlık ve pahalılık oldu. Gelin, mü­barek izniniz ile ve bizim yakın ağalarımızdan başka ne kadar dışarı varoşta ve Haleb içinde asker varsa, şer'î izin ile etraftaki köylerin yakınlarına konak ve kışlalara verelim. Askerin birazı köylere gide­rek, buradaki sefalet yerine orada birer yüksek mevkide olurlar. Ka­lede konakları olanlara da kışladan zahire getirirler. Siz de biz de asker yükünden kurtuluruz. Vilâyet ahalisi dahi fitne ve fesattan, oğ­lan kavgasından emin olurlar. Yine emir sizindir.» Deyip sustu. Hemen Hasan Paşa: «O gaziler benim canım başım, kanım yoldaşlarıdır. Canım paşa efendim. Lütfeyle! Birkaç günlük misafiriniziz. Gülünü seven, dikenini de sever .Sabredelim görelim âyine-i devran ne suret gösterir'.»


Deyu, ağalarının yanından ayrılmalarından hazzetmeye­rek buna asla razı olmadı. Tayyaroğlu Ahmed Paşa:

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.