FANDOMEÇS/8/121 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/123

camiine bitişik Sultan İbrahim Han ve Sultan Mustafa Hart türbesine, avlusuna bakan pencerenin iç yüzünde gömdüler. Hemen paşayı orada sar'a tutup, sultanın mezarı üzerine düşerek toprağa bulamnca köprülü: «Behey adam, ayıp değil midir, bir avret için böyle edersin? Elem çekme sana bir sultan daha veririm. Ahdim olsun!» Deyince Melek: «Ahdine yetişme!»


Dedi. Köprülü hiddetlenerek gitti. Bütün vezirler dahi paşayı alıp sarayına götürdüler. Hakîr, Kaya Sultan türbesinde yedi gün yedi gece kalıp beş hatm-i şerif okudum. Ziyaretine gelen sultanlardan ye­di günde yediyüzkırk altın, yirmibin çil ceb akçası, yedi şemame anber, altı okka öd elde edip hayır duâ ederdim (1). Ama yine hergün beş vakitte Melek-Ahmed Paşa gelip birer hatm-i şerif okutturarak feryatlar ederek: «Ah Kayam! Gör­düğüm rüya bu idi ki, işte benden boşandın!» der idi. Doğrusu o asırda onyedi adet sultanlar vardı. Hiç birisi Melek ile Kaya'nın geçindiği gibi geçinemezdi. Merhum sul­tan gayet sonunu düşünen, akıllı, tedbirli idi. Doğrusu Dör­düncü Sultan Murad'ın yıldız gibi temiz kızı olup bütün sul­tanlara ihsanlarda bulunurdu. Ama talihsiz Kaya, şehîd ol­duğu sırada daha yirmiyedisine girmişti. Melek'ten başkası­na varmamıştı. Ölüm sırasından üç sene evvel kendisinden, çeşitli, keramet derecesinde temiz rüyalar, garip ve acâip sözler işitilirdi. Hülâsa bu Kaya Sultan hakkında bin beyitlik mersiye yazılsa güzel yaratılış ve güzel huylarının zerre kadarı tarif" edilemez. Melek-Ahmed Paşa bu hakire, türbesinde teşbih ve cüz okuma ve türbedarlık için günlük yirmişer akça tâyin


……………………… (1) Şu satırlar Evliya’ içi dışına uygun, samimi ve temiz bir insan olduğunu ispata kâfidir. Bundan anlaşılır ki Evliya bütün yazdıklarında samimidir.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.