FANDOM



EÇS/8/122 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/124

edip ay ve sene, sabah ve akşam mütevelliden alırdım. Bir mansıba gitsem yerime vekil tâyin ederdim. Hâlâ mübarek mezarı üzerinde beş vakitte hatm-i şerifler okunurken buhur ve anberler yanıp güzel koku ile nurlu mezarının kubbesi nurla dolup başı ve ayağı ucunda adam boyunda cilâlı şam­danlar ve sanatlı çeşitli mücevher kandiller yakılır. Üzeri Kabe örtüsü ile süslenmiş bir nurlu mezardır. Hakirin, onun ölümüne yazdığım târih: Evliyahayır duâ ile dedi târihin Kaya Sultan'ın ola ruhuna menzil Firdevs Hakirin bir başka târihi: Bir eksikli didim ey evliya efgan eyle târih


Melek senk ile döşünsün ki ayrıldı Kaya'sından


Kaya Sultanın ölümünün yirminci günü Melek-Ahmed Paşayı saadetlû pâdişâh Köprülü ile beraber huzuruna çağırıp «Melek lalam! .Başın sağ olsun.. Allanın hükmü, öyle olur! Kaya­nın acısını unutturmak için sana Bosna eyâletini parasız ihsan eyle­dim. Ama Seydi-Ahmed Paşa orada çok zulüm ettiğinden onu azle­derek sana verdim. Adalet edip o taraflarda Venedik düşmanlarına göz açtırma. İlini, vilâyetini yağma edüp nice kalelerini zabteyle ve hatt'ı şeifime göre hareket eyle.. Serhadleri güzelce muhafaza ve kalelerimi tamir edüp gözet.. Ben senin kızını, malını ve mülkünü, halemeyn-i şerifeyn dolabına konan malım inşaallah güzelce gözetirim. . Ama içine cebhâneye müteallik çok şeyler girmiş.. Onlar bilirim ki senin malındır. Çünkü Kaya Sultan senden başka vezire varmadı ki, otağ, zırh, külah, tüfenk, kalkan ve diğer âletler ve silâhlar miras yiye.. Onlar yine senindir tiz verilsin!»


Deyu padişâh fermanı olunca paşa: «Pâdişâhım, benim yedibin kese param ve elli yıldan beri yetmiş kese benim mührümledir. Pâdişâhım, hakkımdır.»

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.