EÇS/8/124 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/8/126

günü gözetirler. Doğrusu budur ki onlardan birini müsellim etsem gerek.. Doğru değil mi?»

Der. Köprülü-Mehmed Paşa:


«Sen onu benim ricamla müsellim etmeği kabul etmedin. înşaallah başına beraber bir vezir edip kendisine üstünden Bosna'yı veri­rim.»

Dedikte Melek Paşa;


«Allah mübarek eyleye birader! istersen üstümden Bosna'yı de­ğil, üstümden vezirliği ver.»

Dedi. Bunun üzerine Köprülü ateş parçası kesilip:


«Hemen yarın kalk mansıbına git.. Kaya öleli senin aklın ezilmiş!»

Deyu şerbet ve buhurdan sonra Ahmed Paşa Köprülü ile vedalaşıp doğru şeyhülislâma varır. Oradan sarayına ge­lip o an tuğlar ile Konakçı İbrahim Ağa, bin adet yiğitler ile tuğu Edirnekapısından Topçular kasabasına götürdüler. Er­tesi gün sabahleyin Alayköşkü dibinden büyük alay ile ve. pürsilâh asker ile İstanbul'dan çıkıp Bosna'ya yöneldik.


           ……………………


1069 SENESİ CÜMÂDELAHIRANIN YİRMİNCİ GÜNÜ (1658 SENEESİ 15 MART) İSTANBUL'DAN BOSNA'YA GİTTİĞİMİZ

Evvelâ (Topçular) kasabasına konulup, burada tam bir hafta oturduk. Bütün mühimmat ve levazımı görürken efen­dimiz hakiri belki yirmi kere Köprülü-Mehmed Paşa huzu­runa gönderdi. Güya kapı kethüdası idim. Köprülü hakirden hazzedip nice Kur'an-ı Kerim okutarak safâsmdan, kapı ket­hüdamızdan Zühdü Efendiye buyurdular ki:


«Paşa, bu hafız Evliyâ'yı kapıcılar kethüdası etse hazzederim.. Paşana böyle yaz!»

Bu tenbih üzere Zühdü Efendi dahi paşaya yazınca paşa:

İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.