EÇS/8/126 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi.jpg
Evliya Çelebi
EÇS/8/128

Deyince hakir dışarıya çıktım. Ne göreyim! Sepetleri hazinedar kırıp, bütün kıymetli eşyalar handan dışarıya çamurlar içine düşmüş.. Yağmur yağıp harab olurken, gulamımın biri, bazı elbiselerimi ve bir Kur'an-ı Kerimi çamurdan kaldırırken kılıç urub yaralamışlar. Bu hâli görünce hami­yet damarlarım kabarıp gözüm dünyayı görmezoldu.

_ Bre hazinedar ağa, kapıcılar kethüdası Osman Aga.. Ayıp değilmidir ki böyle edersiniz?


-Dediğimde hemen hazinedar yerinden sıçrayıp hakirin oyluğuna öyle bir hişt (mızrak) urdu ki, kebab şişi gibi bir anımdan girdi, öbür yanımdan çıktı. Bütün orada olanlar <<Bre, bre hazinedar ağa, ayıbdır!» 'dediklerinde hakir hemen hıştı uyluğumdan çıkarıp «şâhid olun ağalar!», dediğimde gördüm ki hazinedarın adamları silâhlarıyla üzerime gelirler. Hakîrin atı hazır idi. Köprülü'den yeni geldiğimden kılıcım dahi belimde idi. Ata binip «Allaha ısmarladım sizi ağalar!>>dedim.


Velhasıl , Çekmece hanı içinde öyle büyük bir arbede ol­du Geçip gördüm ki, hanın kapısına zincir çekip kapıyı ka­pamışlar Hakîr böylece arbedede iken paşa ve oğlu, aşireti­mizden birkaç Abaza gelip araya girdiler. Paşa: — Bre Evliyâ'm, bu ne haldir? Dedikte hakîr: _ Ne hal olsa gerek? Senin hakire fazla muhabbetin yü­zünden işte böyle oldu. Dışarıda çamurda yatan elbiselerimi göresiniz! Dedim Bütün hazır olan meclis ağaları: _ Vallahi sultanım, Evliya Çelebinin zerre kadar suçu yoktur. Hep suç hazinedarındır. Şahitlik ederiz. Dediklerinde paşa: _ Beli, suç o sefih ile kapıcılar kethüdasında ve vekil­ harç ibrahim Ağadadır. Hattâ bir kere Evliya’yı Van’dan Acem Şahına elçilik ile gönderdiğimde bu fakiri bana çokgeçtiler. Ben de «Bre, şu Evliyâ'dan dilinizi çekin, ben onu mazur görmüş ve affeylemişim, o bir abdal adamdır» de-

İÇ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

DIŞ LİNKLER[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.