FANDOMEÇS/8/137 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/139

kıp hepsine (Eşref-zâde Çelebi efendi) öne düşerek selâma durdular. Bütün sanat erbabı, var kudretlerini sarfederek cadde üzerinde çeşitli ipek kumaşları yere serip nice koyun­ları pâdişâh uğruna kurban ettiler. Burada Bursa şehrinin ordusu dahi gelüp İstanbul ordusuna karışarak bir pâdişâh ordusu pazarı oldu ki, pâdişâhın otağı önünden İznik gölü kenariyle tam iki saat mesafeyi hep ordu pazarı çadırları laleliğe döndürdü. "Saadetlû pâdişâh otağın ard kapısından gizlice çıkıp Eşref-zâdeyi ziyarete gittiler. Oraya vardıkta Çe­lebi efendi ile görüşüp, Çelebi'nin atalarını ziyaret ederek bütün fukaraya bir eşreflî tevhid âyini ettirdiler. Yüksek himmetli azizin ruhaniyetlerinden yardım dileyip, bütün fu­karaya bir kese kuruş ihsan ederek âdetleri veçhile ava gittiler. İznik gölü etrafında nice çeşit avlar yaptılar. Celâlîlerden gelen yetmiş adet mahkûmlar katlolunurken garip bir olay oldu:


Cellâtlar bir adama kılıç üşürüp üstünü bere bere etti­ler. Ama pare pare edemediler. Zarif herif ise kâh sağma, kâh soluna kaçıp:


«Aman pâdişâhım, bir mazlum, günahsız, hanedan sahibi kişinin bahtsız ve mazlum evlâdıyım!»


Diye feryat edince pâdişâh:


— Tiz şu herifi huzuruma getirin. Bu kadar cellâtlar buna kılıç üşürdüler. Zerre kadar kestirmeğe muvaffak ola­madılar. Görelim nice vefk (S.B.) ve tılsım taşır?


Diye herifi üryan edip üzerini aradılar, bir şey bulama­dılar. Herif:


— Vallahi pâdişâhım, ben Anadolu eyâletinde, Uşak şehrinde Uşak tarikinden bir sâdık, âşık ve garib sadâttanım (S.B) ama levendler ile beraber olduğumdan, iyi çökür çalıp, hazin sesler ile türküler çağırdığımdan Hasan Paşa beni Bursa’ya gelirken beraber getirdi. Gördüm ki isyan ediyor, iki kere kaçıp yine kurtulamadım, beni tut­tular, üçüncü defa onlar Konakcı-Ali Paşa ve Çavuş-oğlu MehmedİÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.