FANDOMEÇS/13 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/15

Oman kalesi :

Bazıları Omaniçe derler. Nehir kenarında büyük kasaba olup Kazak vilâyetinin merkezi hükmünde bir benderdir. Fırdolayı beş saatte dolaşılabilir. Bütün kalın direklerle ya­pılmış rıhtım ve dolma çit palangadır. Duvarının boyu yirmi zirra'dır. Enliliği on arşın olup dolma duvardır. Tamamı yirmiüç adet dirsek tabyaları, hurda topları vardır. Tamamı yirmibir kapısı olup çoğu su kenarında tahta su kapılarıdır. Kuzey tarafı sazlık ve bataklıktır. İki tarafı ovalar olup mâ­mur köylerle süslüdür. Hâlen Leh kralı hükmünde olup Droşenko hâkimidir.

Tamamı yedibin seçme askeri olup, Han askerine karşı çıkıp davullar çalarak, hora teperek bizi kale yakınma getir­diler. Kaleden bir yaylım top ve tüfenk şenlikleri edilip öyle bir tafra sattılar ki felek te beğendi.

Han'a, büyük ziyafetler ile hediyeler gelid. Burada, saadetlû Pâdişâh Dördüncü Mehmed Han tarafından Han'a:

«Rakokci gazan mübarek ve kutlu olsun!»

Diye muhabbet mektupları ve hatt-ı şerifler, kılıç, kaf­tan, murassa' kemer kuşak, çarkâb, cevahir okluk ile Kalgay (Kırım veliahdı) ve Nurüldehre, veziri Sefer Ağa ve oniki adet iş erlerine güzel hil'atlar geldi. Han, keyfinden, gelen kapıcı-başıya yirmi kese, yirmi esir, yirmi adet ağırmak atlar verip, ve beşyüz adam ile tâ Bender'e o gün yollayıp, kendisi Oman kalesi altında üç gün oturdu. Etraf kalelerden dahi hediyeler gelmesini bekleyip, biz dahi Oman kalesini seyre başladık.

Bu kale içinde, iş erlerinin cevapları üzere hisar içinde tamam otuzbin adet küçük, büyük, altlı üstlü evler olup hep­si şendire ve tahta örtülü, soba ve fırınlı evlerdir. Yetmiş adet kilise ve manastırı, sekizyüz adet dükkânları, yedi hanı. üç adet, sobalı hamamı var. Bir hâkimi dahi (Vamoş), yani gümrük-eminidir.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.