FANDOMEÇS/8/140 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/142

Camilerinden çarşı içindeki cami, değirmen yanında Şeyh camii meşhurdur. Çocuk mektepleri ve tekkeleri dahi yardır. Beş adet kârgir bina, kiremitli hanları var. Ama Kırk-çeşme yakınındaki han hepsinden güzeldir. Bu han önünde bir büyük meydan kenarında bir büyük çınarın göl­gesinde bir istirahat sofası vardır. Dört adet hamamı var. (Odabaşı hamamı) hepsinden güzeldir. Sonra (Çorbacı hamamı), değirmen yakınında (Küçük hamam), kıble tara­fında (Şeyh hamamı)... Yer yer ev hamamları bulunur. Yüz adet dükkânı vardır. Bostanları yoktur. Ahalisi hep Türk olup, iş ve kazançları bağcılıktır. Çünkü buranın bağlan meşhur olup üzümü İstanbul'u yıldan yıla besler. Onun için halkı bağ sahibi ve zengindirler. Hepsi yeniçeri geçinirler. Meyhane ve bozahanesi falan yoktur, ama kahvehaneleri vardır. (Çelebi kahvesi), (Çardak kahvesi) ariflerin toplandığı yerdir. Suyu ve havası biraz ağırdır. Beğenilen şeylerinden avenk üzümü var, damlar içinde nice yüz bin avenk üzümlerini budamaları ile asarlar ve nice yerlerinde bezir yağı kandili yakıp ne kadar şiddetli kış olsa da üzümleri dökülüp çürümeden İstanbul'a gelüp satarlar. Zeytini, arrnudu, elması lâtif olur. Ama en güzeli üzümleridir.


Buradan kıbleye giderek ormanlık dağları geçerek (Engürücük) kasabacığına geldik. Bir yüksek tepe üzerinde olup kalesini Osman Han harap etmiştir. Bursa sancağı topra­ğında yüz elli akçelik kazadır. Serdarı, kethüda-yeri, suba­şısı vardır. Şehri bayırlı ve inişli, yokuşlu, dereli ,tepeli bir yerde olup, bayırlar üzerinde kat kat, biribiri üzerine ma­mur evlerdir. On bir mahalle, bin adet altlı üstlü kırmızı ki­remit örtülü evlerdir. Camileri, beş adet han ve hamamları, iki yüz adet küçük dükkânları var. Suyu ve havası pek lâ­tiftir. Bursa'ya giden cadde üzerinde işlek, güzel bir kasa­badır.


Buradan doğuya giderek mamur Köyleri geçûp Gemlik kalesine geldik.İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.