FANDOMEÇS/8/150 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/152
yaretleri vardır... Mihaliç şehri bir körfez boğazın nihaye­tinde uzak, kale biçiminde süslü bir kasabadır. Bu Mihaliç, Ilıbat kasabasına gayet yakın olup, şakin havada birinin ezanı diğerinden duyulur. Ama Mihaliç boğazından deniz ile Bandırma iskelesi tam kırk mildir. Biz kara yolu ile bu Mihaliç'ten kalkıp batıya bir konak giderek (Bandırma) kasa­basına geldik.


Bandırma kasabası:


Anadolu eyâletinde, Bursa sancağı toprağında olup, yüz elli akçelik kazadır. Bir hâkimi de gümrük eminidir. Yeni­çeri serdarı, sipahi kethüda - yeri, muhtesibi, baç memuru, nakibi, ayan ve eşrafı var. Çünkü Rum denizinde bir ticaret iskelesidir.


On iki mahallesi olup, on yedi mihraptır. İçlerinde cu­ma namazı kılınur. Binaları altlı üstlü, kiremit örtülü temiz evler olup, deniz kenarındadır. Tüccar hanları çok olup is­kele başındaki gümrüğü yetmiş yük akçeye iltizam olunur emanettir. Çocuk mektebi, dervişler tekkesi, yıkananlar ha­mamı vardır. Çarşısında bütün sanatkârlar varsa da bedestanı yoktur. Su ve havası lâtif olup, hattâ Hazreti Süleyman, hatunu Belkıs ile kâh burada, kâh Aydıncık şehrinde otu­rurdu derler!? Hâlâ ahalisinin yüzlerinin renkleri kırmızı olduğundan ahalisi tendürüst olur. Doktora, kan alıcıya ih­tiyaçları yoktur. Halkı Türk olup yer yer ticaret ile geçinir­ler. Salih adamları çoktur. Bağ ve bahçeleri hesapsızdır. Üzümü ve kavunu meşhurdur. Buradan deniz kıyısı ile on dört mil gidip (Kapıdağı burnu) na vardık. Başkaca geniş,bir kazadır ki, köylerinin Hepi! İstanbul da Galata mollasına muzaftır. Köylerinden Perme, Morhaniye, Arnavutköyü, beşer altışaryüz evli mamur köyleri olup bağ ve bahçeleri çoktur. Gayet çok pirinç mah­sulü verir, İstanbul'daki Şehzade camiinin vakıflarıdır.İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.