FANDOMEÇS/8/151 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/153

Bu Kapıdağı kazası güya bir sıra dilim olup, etrafını Rum denizi çevirmiştir. Bir tarafta karası var, onu da kesseler ada olur. Bandırma ve Belkıs tahtı harebeleri, bu ada içindedir. Evvelce İskender burayı kesip ada yapmışsa da, yine dolmuştur derler.


Bu Kapıdağı burnunun karşı batısında otuz mil alargada (Marmara) adası var. Buradan da giderek (Erdek) kasabasına geldik.


Erdek Kasabası:


Fatihi, Gazi Orhan oğlu Süleyman Paşadır ki, ilk defa Rumeli'ye bu Kapıdağından geçmişlerdir. Anadolu eyâle­tinde, Bursa şehrinde, Çelebi Sultan Mehmed vakfi mütevellisi tarafından idare olunur, İstanbul'da Galata mollası­na bağlı kazadır. Serdarı, kethüda - yeri, Emini, muhtesibi var. Müftü ve nakibi yoktur. Şehri, deniz kıyısında ticaretgâh iskeledir.


Kıble tarafı bayırlı dağlar, üstü safi bağlardır ki, muhtesib ağa defteri ile yirmi yedi bin dönüm bağ öşrü verir. Bu bakımdan beğenilen mahsullerinden en meşhuru Utan­maz şaraptır ki, içenlere Taragoze? şarabı gibi sarhoşluk yermez derler. Su ve havası gayet lâtiftir. Buraları Hazret-i Süleyman ve Belkıs'ın gül bahçeleri idi derler. Şehir sekiz mahalledir. Eski yapı, dört köşe, kiremitli bin adet altlı üstlü evleri vardır. Dört mihraplı camii vardır. Sade çarşı içindeki camiinde cuma namazı kılınır. Bir mahalle Müs-lümanı olup, diğer mahalleleri keferedir. Çocuk mektepleri vardır. Bir hamamı, birkaç tüccar hanı vardır. Çarşı ve pa­zarı da vardır. Fakat binden fazla meyhaneleri olup, bekri­lerinin söylediğine göre burada misket üzümünden dokuz türlü saran olur


Bu Erdek'in karşı batısında bir mil uzakta, deniz içinde yemek sofrası kadar bir küçük yerde sıcak, kaynar bir ılıca suyu vardır ki, adam, içine girmeğe tahammül edemeyip.


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.