FANDOMEÇS/8/153 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/155

Kalenin şekilleri ve Aydıncık şehri:

Evvelâ deniz kıyısında mükellef ve mükemmel un ve buğday ve diğer metalar için mahzenleri var. Ama şehir ve kalesi deniz kıyısından yarım saat uzak ve yüksek bir yerde denize nazır, bir bayırlı yerde beşken şeklinde, büyük ve güzel bir kaledir. Ama o kadar geniş değildir. Bursa kalesi taşı kadar esas binası, taşları bir oda ve hamam kubbeleri ka­dardır. Acayip, tuhaf bir eski bina, seyre değer bir kaledir. Etrafı büyüktür. Hisar içindeki binaları gözden geçiren göz kamaşır.


Aydıncık şehri:

Bağ ve bahçeli şehirdir. Bir mahalle Rum, üç mahalle Ermeni ahalisi vardır ki unculukla ticaret ederler. İki bin adet altlı üstlü kârgir bina, eski usul ve serâpâ kırmızı ki­remit ile örtülü evleri vardır. Camileri çokça olup, ahalisi ehl-i sünnettir ve namazlarını kılarlar. Yedi adet ebced oku­yan çocuk mektebi vardır. İskele başında büyük mahzenleri var. İki adet hamamı, çarşı ve pazarı var ki, içinde her çeşit esnaf bulunur. Ama dükkânlarının çoğu uncu dükkânıdır. Halkı Türk ve dindar adamlar olup çiftçidirler. Her sene bunların eliyle İstanbul'a kırk elli bin çuval beyaz ve has un gelir ki, buğday unu, Şam'ın Havran buğdayından gü­zel, özlü ve lezzetlidir.


Beğenilen mahsullerinden beyaz ve has ekmeği olur kî. Erdel diyarının Siva ekmeğinden lezzetlidir. Üzüm turşusu,. bulaması, şira ve köftesi meşhurdur. Nehir üzerinde su değirmenleri hesapsızdır. Bağ ve bahçeleri sayılamayacak kadar çoktur. Su ve havası o kadar güzeldir ki, güya HaIeb-ül-şehba veya Muammeret-ün-Nûman'dır.


Halkı kayıkçı,gemici, uncu değirmenci ve bağcı olurlar. Çok garip dostudurlar. Aydıncık'ın kuzeyinde kırk mil uzakta (Marmara) adası var. Güneyinde kırk mil aşağıda.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.