FANDOM



EÇS/8/15 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/17


non çalarak, alay ile Han'ı kale altında bekletti. Lâdçen ka­lesinden evvelâ kırk elli bin tüfenk ve fişenk ve sonra beşyüz. pare top üç nöbette atılıp öyle şenlik oldu ki, yer ve gök güm­bürdedi. O anda Han'a, yüz araba kıymetli hediyeler gelip kale altında büyük ziyafet çekildi. Bu Ladçen kalesi, Leh kralı toprağında olup Droşenko Kazağı hükmündedir.

Ladçen kalesi şekilleri :

Bir düz sahrada, Aksu nehri kenarındadır. Kazaklar bu Aksuya (Vodebove) derler. Tâ Leh vilâyetindeki dağlardan gelip üçyüzon parça şehir ve kalelere uğrayarak bu Ladçen kalesi altından geçer. Bu kale ise, kenarında bir bayır altında olup, kalesi hep dolma rıhtım, çim, kamış ve darı kökü ile dolu bir sağlam duvardır ki, Leh diyarında böyle sağlam hi­sar yoktur. Allah bunu Osmanlıya kısmet ederse, Karadeniz ve Ak-Kirman tarafları emin olur.

Dolma hisarının boyu kırk arşındır. Yirmi arşın kadar eni vardır. Tabyası, cebehânesi, yüzelli parça topu, onbin ha­zır askeri, yüzyetmiş bin reayası mevcut büyük ülkedir. Hi­sar içinde altıbin adet tahta şendire örtülü evleri, kiliseleri-var. Çarşı ve pazarı mâmur ve süslüdür. Birkaç küçük tüccar hanları var. Bağları yoksa da bahçeleri çoktur. Sulu meyvalarından eriği, armudu, elması çoktur. Elvan Horlakar rakısı gayet çoktur. Yer yer mahbub ve mahbubeleri vardır.

Buradan kalkıp iki gün kıbleye giderek mâmur sahralar geçip îstine kalesine geldik.

İstine kalesi :

Leh kralı hükmünde olup Hatmanı Droşenko Kazaktır. Yedibin askerle Hatmanı Han'a gelip ziyafetler ederek kaleden top şenlikleri ettirdi. Han’a yirmi araba yükü hediyeler geldi. Kalesi nehir kenarında olup, iç kalesi yalçın kaya üze­rinde beyaz taş bir güzel kaledir. Hisar içinde cebehâneleri topları, birkaç canlı manastırı vardır.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.