FANDOMEÇS/8/175 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/177
lü bir mesiredir. Bu şehrin sade ondört yerde kurşun örtülü mükellef imaretleri var. (Ahmed Paşa çeşmesi) de meşhur olup târihi:


Bârekâllah zehî çeşme-i Ahmed Paşa 1106

Sekiz adet umumî ve hususî hamamı var. Şengül hama­mı, Karacabey hamamı, Alaca hamam meşhurlarıdır. îkiyüz kadar da ev hamamları vardır. İskele başındaki gümrüğü büyük işyeridir. Onbir kadar bekâr edaları var. Çarşısı dokuzyüz dükkân olup, okçuları, yayaları gayet süslüdür. Aha­lisi tendürüst olduklarından yüzleri nurlu olup buğday be­nizlidirler.


Eşraf ve ayanından, Gümrükemini Seydi Ali Çelebi, Par­sa Çelebi meşhurdurlar. Üstad tabiblerinden Resul Çelebi meşhurdur. Cerrahlarından Okcularbaşında Menemenli-Ali Usta da meşhurdur. Bilginlerinden Mevlevi şeyhi Ağa-zâde Efendi, Yazıcı-zâde tekkesi şeyhi meşhur ariflerdendir.


Ahalisi levendane çuka yelek, başlarındaki fes üzerine dayı sarığı sarıp gezerler. Kadınları çeşitli çuka feraceye bü­rünüp, yüzlerine peçe koyarak edebli gezerler. Çoğu halkının isimleri şu tarzdadır: «Hızır Çelebi,-Bâli Veli Çelebi, Eceoğlu vesaire...» Kızlarının adları «Çiğdem, Meryem, Sevin­di, Şahgül, Hayriye, Nisa, Emine...» kölelerinin Adları, «Tezgeldi, Canbezar, Hayırlı, Bereketli, Secah, Rıdvan, Sadık».. Cariyelerinin adları «Beyza, Bîçâre, Şekerpare, Mehpâre, Balkız, Şadıman..»


Kale dibinde bir lâtif limanı vardır ki âlâ yataktır. Ter­sanesi gözlerinde hâlâ gazi kadırgaları vardır. Şehrin kuze­yinde, deniz kenarında minare gibi bir yüksek kale var kir orada her gece fener yakıp bütün gemilere yol gösterirler. Hıristiyan mahallelerinde birer tane küçük kilise vardır. Fakat manastırları yok.. Reayası hep Rumdur. Rum denizi kenarında ve havası İstanbul gibi mutedil olup ne kışında ne yazında şiddet yoktur.


Beğenilir şeyleri: Pota oku, Çayırlıoğlu yayı meşhurdur.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.