FANDOM
EÇS/8/176 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/178

Halkın iş ve kazancı :


Bir kısım halkı gemicilerdir. Bir zümresi bağcı, bir kıs­mı da tüccar denizcidir. Bir fırkası da san'at ehlidir. Bir kısmı ise Allah yolunda mücahit (harp eden)dir. Ürünlerin­den iri taneli buğdayı, baklası, börülcesi meşhurdur. İmaretlerinden: (Sinan Paşa imareti), (Ahmed Paşa imareti) meşhurdur. Yiyeceklerinden: Beyaz ekmeği, lâal renkli pekmezi, bü­tün meyvaları, kokulu reçelleri, köfteri meşhurdur. Çeşitli içeceklerinden Gelibolu müsellesi, bulaması, ayva ezmesi meşhurdur. Etrafında tamam otuzbirbin bağ vardır. Ahalisi: Ahalisine «Ece kavmi» derler ki ne çıtak, ne yörük ve ne de tamamiyle Türktür. Önce Anadolu'dan Ruma gelip çeşitli lisanlarla karıştıklarından kendilerine mahsus bazı ıstılahları ve kelimeleri vardır.


(Cömerdim kaldım) der ki, (bakakaldım) demektir. (Ebet) der ki hayret makarnındadır. (Keremliçeli) der ki (iyilik edici) demektir. Ziyâretgâlıları :


Hakikatları söyleyen, herkese nasihat eden, tarikat nu­runa mazhar olmuş, gizli sırları keşfetmiş, akıl ve şer'in müdafaacısı, asıl ve fer'i bilen (Şeyh Mehmed Efendi Yazıcı-zâde) : (Muhammediye) adlı eserin sahibi.. Koca İkinci Murad asrında vücuda gelen ve Hacı Bayramı Velî'nin terbiye ettiği bir tek inci olup, Fatih Sultan Mehmed zamanında ye­tişmiş, ve Muhammediye adlı değerli eseri de Gelibolu'da yazmıştır. Halâ Bayramiyye tarikinde nice yanık âşıkları vardır. Allah rahmet eyleye. Kâtib Salâhaddin oğlu Ahmed Bican: Muhammediye sahibi Mehmed Efendinin küçük biraderi olup ("Envar-ül

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.