FANDOMEÇS/8/17 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/19


birinci günü olup, ikindi vaktinde minarelerde ezan okun­makta idi. Kaleden Han'a şenlikler ve ziyafetler oldu ise de pek az hediye verildi. Oradan yine Turla nehri kenarından doğuya gidip Kızılcan köyüne, oradan Han Kışlası'na vardık. Burada yalı ağası İslâm Ağa Kan'a üçbin koyun ile bir bü­yük ziyafet edip, Han'a, Kalgay'a (veliahda), Nurüldehre, babası Han veziri Sefer Ağaya, Süleyman Gazi ağaya, Defter­dar ağaya, Ebu Ahmed ağaya, Şirin ve Mansurlu beylerine, Şah Polad ağaya, Han-zâde Ahmed Giray'a, velhasıl yetmiş kimseye yetmiş adet samur donlar giydirip Han'a yetmiş kö­le, yetmiş yorga at hediyeler çekip, Han huzurunda kalpağı­nı taşlayıp, baş vurup kulluk etti.

Burada Melek-Ahmed Paşa efendimizden divan efendisi Gınaî-zâde Ali efendi gelip çeşitli kokulu içecekler, nakışlı Kaya Sultan mendilleriyle selâm getirip:

«Buyurun, Akkirman altında Melek Paşa babanız sizi davete bek­lerler.»

Dedikte Han:

«Davete uymak gerek.. Emir emrinizdir.»

Dedi. Han sabahleyin atlanacak olup dururken, bu sıra­da hakîr, Han'dan izin alıp yirmisekiz adet esirim ile kırkyedi atlarımla, yedi kese nakid mal, yedi samur kürk, kırkyedi adet Macar tüfenkleri, üç talika araba kelepir elbiselerimle Ak-Kirman altında çadırımda diğer adamlarımı hayatta bu­lup hemen Melek Paşa efendimizin huzuruna vardım. Ona âşık oluşumdan ağlamaklı olup elini öperek şereflendim. «Evliyam, gazan kutlu olsun!» deyince hakîr:

— Bu gaza, senin himmetinle olmuştur efendim. Çünkü önce kâfire imdat giden Rakoyçi'yi imdatsız bırakan sizsi­niz.

Deyip paşa beş esir, beş tüfenk hediye çekerek çadırına varıp istirahat ettim. Allaha hamdolsun selâmetle ve gani­met almış olarak orduya varıp bütün ahbab ve dostlarla gö-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.