FANDOM
EÇS/8/184 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/186(Durhan Bey ziyareti): Sultan Murad Hüdavendigâr peylerinden Gazi Durhan beydir. Bu köy içinde Rahmet top­rağında gömülüdür. Buradan kuzeye giderek (Sarıyar) kö­yüne geldik. Bağ ve bahçeli, han ve camili mamur Müslü­man köyüdür. Buradan kuzeye giderek «Cisr-i Ergene» ka­sabasına geldik. Edirne şehri nahiyelerinden mamur, bağ ve bahçeli, han ve camili, kırmızı kiremit örtülü, bin iki yüz evli bir kasaba olup, hâkimi Fatih'in babası Sultan Murad Han evkafı mütevellisidir. Camii, hanı, hamamı iki yüz adet dükânları vardır.


Seyri vacip büyük köprü:

Bu kasabanın batı tarafında Edirne'ye giderken hemen şehir dibinde yine Ergene, Stranca, Pınarhisar suları hep bir yerde toplanıp, ikinci Sultan Murad Han —toprağı temiz olsun— hazretlerinin yaptığı bir köprü altından geçerler. Seyahatimiz sırasında bir nice garip, acayip eserler gördük. Ama bu Ergene köprüsü kadar geniş, sağlam, uzun, kavi bir esere rastlamadık. Hattâ Osmanlı askeri üzerinden geçerken asla sıkışıklık olmayıp dörder kat arabalarla yanyana hiç güçlük çekmeden geçerlerdi. Bu köprünün sağ ve solundaki korkuluklar adam boyu kadar yekparelerin üzerinde taştan adam kellesi kadar yuvarlak taşlarla köprü kenarı süslen­miştir.


Bu kuvvetli köprünün şehir tarafındaki başında Mahmud Baba Sultan tekkesi yakınında bir küçük kemer altında «Sene Erbain ve seman mâe» tarihi yazılıdır. Köprü tam 174 gözdür. Her gözü gök kuşağına benzer. Boyu tam doksan Mekke ziraı gelir. Temelinde olan taşların her biri fil-i Mahmudî, fil-î mengerûst kadar taşlardır. Hatta hâkir iyice anlayabilmek için attan inip piyade adım ile adımladım. Bir baştan bir başa varıncaya kadar tam iki bin germe adımdır. Bu sanatlı köprünün tarihi budur:

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.