FANDOMEÇS/8/195 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/197

YAŞ'DAN BOĞDAN ve EFLÂK VİLÂYETİNİ YAĞMAYA GİTTİĞİMİZ Önce ılgar edüp, Sahra, Bağ ve Çengeüstanda üçbin düş­ man bularak nicesini şimşire lokma ve nicesini dahi gerda­ nı zincirli esir eyledik. O gün Boza nehri kenarında çekin­ meden ve korkusuzca yatıp, ertesi sabah Sıçova yüksek ka­ lesine geldik.


Sıçova Kalesi: İlk yapıcısı Leh kralıdır. Sonra Boğdan'lıların eline geçmiştir. (Sıçova) Boğdan dilinde sarp yere denildiğinden, ve bu kale dahi bir yalçın kaya üzerinde olduğundan böyle denilmiştir. Sefer üzere olduğu için içine giremedik. Ne çeşit olduğunu bilmiyorum. Zâten Boğdan diyarında bundan baş­ka kale yoktur. Evvelce olanlarını, Yıldırım Bayezid Han yıkmıştır. O zaman sâde bu kale kalmıştır. Hotin kalesine bir konak yakındır. Turla nehri aşırı Radvançse, Kamançse kalelerine iki konak yakındır. Kıble tarafı geniş bir ovadır. Bu kalenin hâkimi, Boğdan beyi tarafından Hatman ve Bo­yarları üçbin askere malik olup, bizim yalı ağasına ve Kalgay sultana arabalarla yiyecek ve içecek olarak hediyeler getirüp, kaleden yetmiş seksen kadar top attılar. Evvelâ Boğdan'da isyan eden Burunsuz Konstantm, ümmet-i Muhammedden üç bezirganı Yaş şehrinde esir ederek burada hapsetmiştir. Allah'a hamd olsun hepsini Hatmandan iste­dik. Tereddütsüz hepsine birer at vererek âzad eyledi. Onlar da bizimle sefere gittiler.


Buradan kalkup, batıya, kılıç sahrasına, oradan Okna? dağına geldik. Eütün dağı taşı tuzdur ki, buradaki esirleri dağları delüp. kayalardan tuz çıkarırlar. Başkaca varoşu vardır. Orada ikiyüz kadar müslüman esir bulup, mağara­lardan çıkarup, kurtardık. Amma nicesi güneşi görünce öl­düler. Orada gömdük. Nicesi de bizimle beraber binüp, gi-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.