FANDOM



EÇS/8/19 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/21


«Han'ım! Hayır mukaddem!.. Gazan kutlu olsun! Hep böyle gazalar idesin! Hoş geldin. Safa geldin. Yüzüme basageldin. Çünkü din uğruna cenk eden bahtlı bir şahsın! Osmanlı padişahının fermanını yerine getirip din düşmanından intikam aldın! »

Diyerek Han'ın başına bir kıymetli sorguç soktu. Üç küheylân at, biri fevkalâde murassa' ve mücevher eğerli idi, Han'ın beline bir sungur demirli, murassa' ve mücevher kınlı kılıç, bir cevahir okluk, bir cevahirli Dördüncü Murad kuşa­ğı, bir mücevher ve murassa' hançer, bir samur kürk, birer kat dona ve gömleğe varıncaya kadar sırmalı çamaşırları Han'ın huzuruna koyup Kalgay Sultana, Nurüldehr Sultana, Şirin beyine, Mansurlu beyine, Sencut mirzalarına, atalıkla­ra, ok ağalarına, Han veziri Sefer Gazi ağaya, yalı ağası İs­lâm ağaya, Dadaş ağaya, Karaş ağaya, Ebu Ahmed ağaya, velhasıl onyedi adet samur kürkten başka yüzyetmiş adet kuşaklık sırmalı hil'atlar giydirildi.

Karacı ve kapıkulu ağalarına mertebeli mertebesince hil'atlar giydirilip sultanlara ve adı geçen ağalara birer at verildi. Nice mirzalara zırh külah, kılıç ve okluk verilip o gün üçyüz koyun kebab ve elli kazan pilâv, zerde, çorba ve yetmiş çeşit yemek ile altıbin sahan çeşitli yemekler, ellibin ekmek ile sofralar yetmiş yerde döşenip Ak-Kirman çayırları üzerine kebab, pilâv, yahni serilip, Tatar askeri birbirine girdiler. Ve yedi günlük yemeği bir günde yeyip, pilâv, zerde ve çorbayı kalpaklarına kadar doldurup koğuşlarına götürdüler.

Bu ziyafet hâlen Ak-Kirman ve Kırım'da destandır.

Ziyafetten sonra burada Bucak Tatarlarına ve bütün at kullarına destur (izin) verilip yerli yerlerine gönderdiler. Han Hazretleri Ak-Kirman altında seksenbin askerle yalnız kalınca paşa, şanlı Han'a, üç gün üç gece kalmasını rica etti ve: «Han'ım, nola kalalım!» deyince Han «Öyle ama kardeşim i size bu Tatar askeri yüktür» dedi. Pasa:

«Han'ım, siz berekâtınızla geldiniz. Biz Osmanlı askeri gibi der­yaya benzeyen ordudan gocunmayız. Ne olsa gerek?!»

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.