FANDOMEÇS/8/26 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/28

ber İstanbul'a gelince, kırkyedi bin adet Budin eyâleti askeri ile, Budin veziri Şeyh Yahya lâkablı Gürcü-Kenan Paşa ile Tameşvar eyâleti veziri paşa, toptan askeriyle Rakoci üzeri­ne tâyin olundu. Çanad kalesi altında, nehir kenarında der­ya gibi iki taraf askeri karışlaşıp cenge başlarlar. Allanın hikmeti, îslâm askeri bozulup bütün gaziler Moruş nehrine dökülürler. Hattâ Tameşvar mansıbına mutasarrıf Elçi-Hasan paşa da Moruş nehrinde boğulup, o kadar mal ve eşya, çadır ve bütün yüklerle düşman askeri ganirnıetlenip, Rakoci ve Kıminyanoş vezir, Han elinden çektiklerinin intikamını alırlar. Bu suretle Göle kalesinin kuşatmasına koşarlarsa da, vakit kış olduğundan yine Erdel diyarına dönerler ve bütün Tameşvar eyâletine ve Egri'ye, her eyâletten muhafazacılar konur.

Osmanlı'ya Rumeli'nde böyle bir bozgun yüz gösterme­mişti. Meğer Salanta sahrasında Budin veziri Nasuh Paşa­zade Hüseyin Paşanın bozulduğu o kötü namlı bozgun ola..

Sonra Köprülü'den Han'a şöyle bir mektup varır: «Mala tamah ederek Kiminyanoş mel'ununu yüzbin altına sattın! Osmanlı diyarını harabe verip, kırk ellibin Allahın kulunun kanına sebep oldun! inşallah Ak-Kirman'da Melek'ten yediğin ziyafetleri, ev­lâtların burnundan bile çıkarıp Melek yemeğinden sonra şeytan yeme­ğine muhtaç olasın.. Tiz, pâdişâh emrine itaat edip azad ettiğin Kimyanoş ve Rakoci kral üzerine Yanova seferine gidesin!»

Bu emirler Han'a gelince etekleri tutuşup bütün emirleri ve yerme mektuplarını Han, paşaya gönderdi. Paşa dahi Han'a:

«Emir başımla beraber deyip memur olduğunuz gazaya hareket edip dikkatli, olun!»

Diye haber gönderdi. Sonunda, korkusundan Köprülü ile Yanova seferinde bulunamayıp seferden dönüp Kırım'a gel­di. İşin sonu, Han'ın, Kırım'dan Köprülü-zâde Ahmed Paşa zamanında azli sebebi , bu Yanova seferine varmadığıdır.

Netice (söz sözü açar) fehvasınca bir parça mevzudan dışa çıktık.İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.