FANDOMEÇS/8/2 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/4

HATIRLATMA;


EVLİYA ÇELEBİ' yi, bugünkü neslin anlayacağı bir şekilde Türkçeleştirirken, şu hususları dikkate aldık:


1— Bugünkü konuşma dilini esas aldık.


2— Evliyâ'nın ifâde hususiyetini büsbütün kaybetmemeğe çalıştık.


3— Târihi terimleri aynen aldık. Bunların ifâde ettiği mânâyı, kitabın sonundaki sözlükte izah ettik. Eğer bir terimin kar­şılığı bu cildin sözlüğünde yoksa, bundan evvelki ciltlerin sözlüğüne bakmalıdır.


4— Hususiyeti olan bâzı kelimeleri de aynen aldık. Fakat mânâsını, yanına parantez içinde belirttik.


5— Tek kelime ile karşılığı olmayan kelimelerin izahını sözlüklerde verdik.


6 — Metin içinde (S.B.) işareti, (bu cildin sözlüğüne bakınız) demektir.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.