FANDOMEÇS/8/41 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/43

burun) derler. Her an Karadeniz fırtınası ince burnu atla­yıp, Özü nehrine, Özü dahi bazan Karadeniz'e atlar. Bu ka­dar ince kıl gibi bir burundur. Kırım'a giden hanlar bu ka­lede toplanıp, bin, ikibin adam olup, tam silâhlı oldukları vakit, Kuburun üzerinden doğu tarafa on iki saat seyirdüp, büyük Heyhat sahrasına çıkarlar. Oradan dahi iki gün iki gece yine doğuya çöl ve sahralar içinde seyirderek Kırım di­yarının emniyetli ülkesi olan (Ur Ağzı) adlı kalesine varup, selâmet bulurlar. Yoksa Allahümme âfina, amansız yoldur. Tatar kavmi bile korkarlar. Çünkü kazak kâfirleri ormanlar içinde pusu kurup, adam alarak Özü nehrinde kayıklarına giderler, vesselam...

Bu Kuburun kalesini seyredüp, dizdarın ziyafetini yiye­rek, hediyelerini aldım. Yine kayıklar ile karşı Özü kalesine geçüp, paşalılar ile ve islâm askeri ile Bozcaada donanması topları ve şenliklerini yaparken İstanbul tarafından Mehmed-Giray Han'ın kethüdası Tatar Süleyman Ağa, ve Yalı Ağası Ahmed Ağa, Tatar Hanına Bozcaada fethi müjdesini getirüp, gittiler. O anda gemilerle Kılburun'a üçyüz yiğit ile geçtiler. Ve onlar Akkirman'da Melek-Ahmed Paşa efendi­mizle bir kapıcıbaşı, bi buyrultu ile gelüp,

«Eîbette ve elbette başınız size gerek ise Özü kalesinin evvelce yıkılan yerlerini bir gün evvel tamire çalışup, hayır ile tamamlan­masına gayret edesin.»

Böylece ısrarlı emir gelince hemen cümle alay beyleri, ve is­lâm askeri ve bütün kale neferleri, eteklerini bellerine dolayıp, bâzı yıkılan yerlere, kara çavlar çatılup, fetih topları atıldı. Tamire başlandı. Hakikaten yukarı eski kalenin küçük hisar tarafına bakılmayıp, nice yerinden insan arzu etse ge­çerdi. O dahi bir haftada tamamlanıp, daha kara çavlar du­rurken aşağı kaleler tamir olundu. Anların dahi iskeleleri dururken, kaleyi beyaz etmeye Yusuf kethüda cok çalışup, yukarı kale tamam dürü yetim gibi beyaz olup, iskeleleri bozuldu. Aşağı Piyâle Paşa ve Çelebi Hasan Paşa iskelele­ri kaldı. Bu sırada Akkirman'dan on parça gemi, kereste,

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.