FANDOMEÇS/8/42 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/44

Eflâk Boğdan'dan ikibin çerahor, reâyâ, yiyecek ve içecekle­ri ile kale tamiri hizmetine gelüp, dış varoşda hepsini def­tere kaydetip, hizmette kullanmaya başladılar.

O gece Bozcaada'nın altıncı gece donanması şenlikleri idi ki, yerle gök tir tir titreyip, bütün gaaziler inançları üze­re tam silâhlı hazır durup, beş yerden mehterhaneler çalına­rak gülbanklar çekildi. Sabaha kadar altı gecedenberi böyle şenlikler, zevk ve safâlar olurdu. Amma kul tedbir eder. Al­lah takdir eder...

İdemez def sakınmakla kazayı kimse

Bin sakınsan yine ön, son olacak olsa gerek

YUSUF KETHÜDANIN ÖZÜ KALESİNİ KAZAK'TAN KURTARDIĞI

Bu Özü kalesini kurtarma çengini uzun uzadıya yazsak kitabı uzatmış oluruz. Böylece diğer seyahat ettiğimiz yer­lerin yazılmasına engel olur. Fakat bazı halleri dahi gücü­müz yettiği kadar yazup, belki hülâsa olarak ayan ve beyan olunsa birkaç sahife dahi yazılmak icab eder. Amma kendi başımızdan geçenlerdir, mümkün

mertebe yazup, bildirelim:

Özü kalesinde kuşatılıp, cenk ettiğimizin kısaca anlatıl­ması budur ki, Özü kalesinde altı gün, altı gece Bozcaada fethi müjdesi donanmasını yaparken, Allah'ın hikmeti, Droşenko kazağı hatmini (Seralya)? adlı mel'un baş hatman geberip ölünce, sirke kazak, Yerebaş kazak, Şeremet kazak, Sarıkamış kazak, Portakal kazak, Ahmelinç kazak, Andalya kazak, Kardaşkazalî ve diğer kazak kabileleri birbirleriyle (Acaba hangi kabileden hatman eylesek) diye kavgaya dü­şüp, aralarında ayrılık ve fitne kopmakla iki taraftan nice kendinden geçmiş pervasız kâfirler ölüp, sonunda baş papaz­larına varup, akıl danışmak isterler . O dahi gayet talâkatlı dili ile:

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.