FANDOMEÇS/8/48 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/50

rışarak trampete dankiyo, düdük, çan ve erganon çalınup, kara günlük kokusu dünyayı sardı. Bildik ki, kâfirin yakın­da büyük imdatları gelüp, attıkları toplardan hiçbirisi Özü kalesine isabet etmediğinden hisar içinde kuşatılmış kalan gaaziler bin hamdü sena eylediler.

Bütün paşalı sekban ve saraca yiğitleri kırk, ellişer dir­hem tüfengleri mazgal deliklerinden çıkarıp attıkça kâfirler, dışarıda kurşun yiyip, metrislerinden baş gösteremezlerdi. Fakat onların lâğım hilelerinden korkup, kalenin içinde du­varlarında lâğım yerleri arayıp, kale duvarları üzerine davul­lar koyup, davulların içine darı ve buğdaylar konulup, lâğım hilesi gözetirdik. Kâfirler kale temelini kazup, lâğım yapar­larsa davulların üzerindeki pirinçler, lâğımcıların külüng vuruşlarında sıçrarlar. Allah'a hamd olsun öyle bir lâğım hillesi duyulmadı. Amma günden güne kâfirler kırıldıkça kendilerine Özü nehri yoluyla imdat gelmekte ve bize ise imdat gelmeyüp, zahiremiz tükenmekte idi.

Kâfirler Özü nehrinden kale içine giren su yolunu bu­lup, kesti. Mecburen kuyulardan acısu içerdik. Sekban ve sarucalarm, paşalılarm atları acısu içmekten karın ağrısına tutulup, at sahiplerinin başlarına dünya cehennem oldu. Böyle iken beri tarafta kale içinde isyan eden kadınların ve çocukların inlemelerinden, çeşitli kötü dedikodulardan ya­ralıların açıktan açığa feryadlarmdan, ahalinin çokluğu, ka­labalığı ve pisliklerinin kötü kokusundan halkın burunları tutulmuş idi. Anbarda bir günlük buğday ve diğer zahire bi­le kalmamıştı. Ancak herkes evinde can ve baş için kut lâ-yemut zahire bulundururdu. Bir iki kerre asker bazı evleri basup, zahirelerini zorla alarak sonunda Yusuf kethüda yağ­ma edilen buğdayları sahiplerine akçelerini verüp, helâllik diledi Amma yine o gün paşanın sekban ve sarucaları Yu­suf kethüda üzerine ayaklanup,

«Devletlü, bizi ve atalarımızı açlıktan kıran mı? Cenk etmek de-


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.