FANDOMEÇS/8/3 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/5EVLİYA ÇELEBİ SEYAHATNAMESİ

—SEKİZİNCİ KİTAP —

1068 MUHARREMİNDE (1657 senesi Ekim ayında) MOSKOF KRALI MEMLEKETİNE AYAK BASIP, YAĞMA ETTİĞİMİZ

Evvelâ şânı yüksek Hân, bütün Tatarlara, bütün Leh ve Karakov askerine ferman edip, tam silâhlı olarak hazır bu­lunmalarını buyruk etti (emretti). Salt, sebükbar (yüksüz) o gün ve o gece, dört konak yeri yirmi dört saatte çapul ede­rek geçtik. Nice atlar geriye, sürücülere kalıp, şâfii vaktinde Körlo, eski kalesine vardık. (1)


Körlo (Kiyef) kalesi :

Baştan sonuna kadar bu kale Moskofların elinde olup, seyre değer bir güzel kaledir. Hattâ Moskof kanunu öyledir ki, bir kral ölse mutlaka cesedini bu (Körlo - Kiyef) şehrine gömerler. Kralları dahi bu şehirde tahta çıkar. Çünkü bu es­ki kale, Leh ve Moskofların Kudüsü Şerifi yerindedir. Bütün Frenk ülkelerinde dahi bu Körlo'ya itibar edip papazlarına hediye ve adaklar gönderirler.


(1) Kiyef şehri.

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.