FANDOMEÇS/8/50 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/52

basısı Arnavud Hüseyin bölük başı, Gazyo, Çento, Yunakoğ-iu adlı on adet bölükbaşılar bin adet silâhlı Hırvat ve Kürd yiğitleri ile Yusuf kethüda ardı sıra bayrak çektiler. Ne gör­sünler? Su kalesine kazak merdivenle çıkup, bir aada kuleyi zapt etmiş, Piyâle Paşa askeri ile hırahır köpek cengi eder... Bir de Piyâle Paşa kalesinin bir kulesi üzerinde (Cebeali) ad­lı bir dinsiz bir mürted sarhoş, eline beyaz bayrağı alıp, baş-aşağı diküp, kaleyi vire ile kazağa vermek ister. Heman Yu­suf kethüda «Bre kâfir, neylersin?» Diye bedenler üzerine seyirdüp, Cebe-Alinin. elindeki bayrağın harbesiyle böğrüne nice bir soktuysa, harbe öbür tarafa geçti. Cebe-Aliye bütün gaaziler dahi kılıç üşürüp, parça parça ederek, beyaz bayrağı ile murdar leşini aşağıdaki kâfirlerin üstüne attılar. Aşağı­daki kâfirler üzerine ikiyüz humbara attılar. Ve bütün kâ­firleri darmadağın ettiler. Daha sonra bütün gaziler Allah Allah diye su kulesi üzerinde o anda bir büyük cenk olup beşyüz adet kâfir kırdılar. Nice bin adetleri Osmanlı kılıcı­nın parıltısından kule üzerinde duramayıp, kendilerini ku­lelerden aşağıya attılar. Parça parça olup, kimisi cansız ol­dular. Kalenin her tarafında sabah akşam büyük cenk olur­du. Üçüncü gün yukarı Ali-Paşa kalesinin kapı arası kârgir bina ve emin yerdir, diye hakir orada feth-i şerif okurken onu gördüm ki, benim bulunduğum kapı önündeki köprüyü kâfirler bir oyuna getirüp, indirerek köprü üzerine iki ara­ba tekerleği üzerinde bir büyük gemi direği koyup, kale ka­pısına tekerlekler ile o gemi direğini küt küt vurduklarını hakir işitip, heman can başıma sıçradı. Yerimden kalkıp, «Bre, bizim saruca gaziler yok mu?» diye feryad edince der­hal elli adet şahbaz namlı tüfengli yiğitler gelip, gördüler ki, kapının içerideki tahtalarından bir aralık peyda olmuş. Heman o aralıktan elli adet tüfeng bir ağızdan atılınca kapı önünde köprü üzerinde yığılıp, çalışan, kâfirlerin yetmiş, sekseni baş aşağı olup tekerlekleri geride kalan kâfirler bırakıp, kaçınca bedenler üzerinde diğer gaaziler kâfirlere kurşunlar vurdular. Kapı aralığından gaaziler dışarı çıkup, derhal köp-İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.