FANDOM
EÇS/8/55 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/57

(Nedir, nedir?) diye sorduklarında «Mujik, sobah? droşenko kâfirler çok... bizi kaleye alınız.» dediler. Bir kaçı da kale altına gelüp, (tatar çok geliyor, bizi kaleye alınız) dedikle­rinde hemen kale gaazileri «Bunların kale altına gelmeleri hiledir. Bre urun kurşunu!» deyup bunlara bir yaylım kur­şun attılar. Kimi ölüp, kimi kaçtı. Sabah vakti olunca onu gördük ki kuzeyden bir siyah toz gök yüzüne ulaşıp, içinde deniz gibi kırk elli bin atlı ve talika arabalar içinde beşer al­tışar adet pürsilâh kâfirler kale ensesinde bir top men­zili yerde atlarından inüp, kaynaşarak yavaş yavaş ka­le üzerine gelirken bütün müslüman gaaziler de hazır oldu­lar. Evvelce metriste olan kâfirden bir karabaşlı kara şap­ka bile görünmezdi.

Hemen hanefî vaktinde göz göre göre kırk elli bin kâ­fir karadan arabalarını zencirlerle birbirine bağlayıp, tabur kalesi gibi tabura sürerek Özü kalesi ile Küçük Hasanpaşa kalesine girerlerken, önce Özü'nün karşısındaki Kuburun kalesinden Özü nehri aşırı bunların içine yirmi parça sektir­me top gülleleri girince, karış katılış oldular. O sırada Kü­çük Hasanpaşa, Piyâle Paşa, Macar-AIi Paşa kalelerinin için­den de top gülleleri atılıp, nicelerinin kelleleri yere yuvarlan­dı. Özü varoşu önünde araba kırıkları ve kâfir askerinin sı­nığı yığın yığın kalup, kimi yaralı kimi hasta yatarlardı. Am­ma evvelki kâfirler kalenin kuzey tarafında güya bu yeni gelen kâfirlerden yüz çevirmiş gibi sessiz dururlardı. Fakat yine beş altı bin adamlarımız kaleden onların tarafına da dikkat ederlerdi.

Bu yeni gelen kâfirlerin büyük bir kısmı top güllelerine asla bakmayup, arabalarıyla ister istemez kale altına geldi­ler. Çünkü o tarafta hendekler yoktu ve Özü kenarı kumsal yerdi. Hemen arabaları altında bir anda içeriye yeri kazup. metrise girmek üzere iken yine kaleden beş parça karpuz gibi toplar aralarına yuvarlanıp , kale bedenlerinden müslüman gaaziier kâfirler üzerine el humbarası, tulumba, neft, katran, kaynar su elenmiş kül, kireç, neft ve katranlı paçav-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.