FANDOMEÇS/8/57 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/59

papazlarımızın reyi üzere biz baş hatman olalım. Türkten sonra si­zi kıralım.»

demişler. Onun için evvelce gelen kâfirler öyle uslu otur­muşlar. Bir kaç kâfir esir tuttuk, onlar söylediler. Bu halele bütün gaaziler Allah'a şükredüp, hele düşmanımız birdir, «ya Allah ya Allah, ya Kırım'dan veya Melek'ten bize imdat» diye Allah'a yalvarırken, Yusuf Kethüda'nın hazinedarı Ali Çelebiye:

«Gel Evliya çelebi, seninle minareye çıkalım, Öte taraftaki kâ­firlere bakalım. Görelim onlar ne yaparlar. Çünkü onlar beş gündür yoruldular. Allah bilir takat ve dermanları yoktur. Amma bu kara­dan gelen mel'unlar da dinç cengâver hınzırlardır ki, hiç ölüp, di-rildiklerine bakmayarak bu kadar bin gülle ve iki yüz humbara yi­yip kırıldılar, asla bunlara bakmayup, tam dokuz saattir, mel'unlar devamlı cenk edüp, cesetlerini kaldırup, yine savaş ederler. Bu kâfir­lerden korkarım.»

dedikde, hakir:

«Dokuz gündür Melek - Ahmed Paşa bir rüya görüp, Özü kalesî üzerinde karakaşlar çalı çırpı taşıyıp, yuva yapmak isterler. Heman kaleden bir ateş çıkup, bütün karakuşların kuyrukları ve kanatları yanıp, yere düşerek yanarlar. İmdi Melek - Ahmed Paşanın rüyayı temizdir. Ol kara başlı kuşlar, bu karabaşlı kâfirlerdir ki, kaleyi alıp, yuva yaparak mülk edinmek isterler. Kale içinden çıkan ateş işte bizim attığımız humbara ateşleridir ki, bütün kâfirleri yakarak kol­larını ayaklarını yakıp, kavurdular. Şimdi iş bitüp, bu kale inşaallah kâfir elinden kurtulur. Bu niyete elfatiha!»

diyerek fatiha okudum. Amma sağdan soldan tahta minare­ye kurşun gelirdi. Ne hal ise hazinedar oğlu Ali Çelebi ile minarenin tâ tepesine çıkup, kuzeydeki evvelce gelen kâfir­lere baktık. Toplarını, çeküp, kayıklara yükletip, gitmek üzere iken dürbünümü elime alıp, kuzey tarafına bakım. Sü­rü sürü düşman askeri gelip, bir anda kale altına gelüp, iki üç bin araba topları, cephane ve zahireleri ile tahminen on bin Kafir Küçük Hasanpaşa kalesi yakınındaki varoş içine si­perlenip, kondukları ve o anda cenge başlayıp, bütün araba-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.