FANDOMEÇS/8/58 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/60

larını kale altındaki metrislerine getirmeye başlamaları ile beş parça kaleden üzerlerine öyle top vurdular ki, güm güm öttürdüler. Bunun üzerine onlar da yeni getirdikleri seksen parça sahi toplarını kaleye öyle vurdular ki, iki tarafın tep sesinden dünya inim inim inledi. Amma Ali Çelebi ile ikimiz minareden inmek üzere iken onu gördük ki, gökyüzüne bir siyah duman kalkup, oyulkuna oyulkuna gelir.

«Bre Ali Çelebi, bu toz Akkirman yolu üzerinde büyük asker tozudur.. Çünkü burma burma toz çıkmayıp, oyulkunarak çıkar, bu islâm askeridir.»

derken, göz açıp, kapayıncaya kadar bir mil yakma gelince gördüm ki bizim paşa askeriyle, Akkirman askeri... Evvelki cenkte hendek içinde çadır ve barhânelerini bırakıp, kaçan Rize, Çirmen, Bender, Kırkkilise askeri ile Eflâk ve Boğdan askeri de geliyor. Hemen hakîr minareden ezan perdesi ile:

«Bre ümmeti Muhammedi Size müjde olsun. Deniz gibi Akkir­man askeri ile Melek-Ahmed paşa askeri geliyor!»

diye haykırarak, aşağı inüp, bütün gaazilere boğazım yoruluncaya kadar çağıra çağıra muştuladım. (Müjdeledim). Nice adamlar da minareye çıkup, gördüler ki, bir karadağ gibi adam deryası kara toz içinde kuş gibi uçarak öyle vaktinden bir saat sonraya geliyor. Bütün kuşatılmış olan bay ve fakir, ihtiyar ve genç, hamd ve sena edüp, hakîr yine minareye çıktım.. Gördüm ki, kaleye yakın bütün tatar ve paşalılar, atlarından inüp, at tartılarını tartıp, çatal atlarını bırakıp, beraber kuş kul kazaklanmış atlarına binüp, çapul çördüler... Heman hakîr yine minareden haykırup;

«İşte çapul çördüler. Siz de- kale kapılarım açup, dışarı çıkarak cenk etmeye hazır olun ve topları da hazır edin.» diye bağırdım, Hakîr, kurşun korkusundan dört kat kebeye sarılup, minareden öyle bir muhteşem seyir gördüm ki, böy­le temaşayı ne Azak çenginde, ne Şibelik Çenginde ve ne de Hanya ve Varna denginde görmemiştim.

Onu gördüm ki, göz açıp kapayıncaya kadar tatar aske­ri, kale ensesine geldi. Yine kâfirler çeşitli hile ve şeytanlık


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.