FANDOMEÇS/8/59 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/61

ile cenk etmekte... Keman kaleden yedisekiz yüz sancak ve bayraklar dikilüp, beş altı yerden çeşitli mehterhaneler dö­verlerken, Allah'ın büyüklüğü, kale ensesinden bir kere Ak­kirman ile paşa askeri Allah Allah diye yürüyüp gelince ka­le içinden gülbang-i Muhammedi çekiiüp, dışarıda islâm as­keri dal satır kâfirler içine, aç kurt koyuna girer gibi girdi. Birinci muharebede kaleyi kuşatarak düşmana kılıç vurma­ya başlayınca heman Hasan Paşa kale altından Niğbolu ve Silistre alay beyleri atlandı. Kale kapıları dahi açılıp, içinde olan gençler cenge kaynaştılar. Amma hakîr minarede feth suresi okudum.

KURTULUŞ VE ÖZÜ HİSARI ÇENGİNİN SONU

Düşmanın içerisine, ışık saçan Osmanlı kılıcı girince he­man yeri cehennem olası kâfirler, bu hâli görüp, can hav'iy-le kendilerini metrislerden kale hendeklerine atarak parça parça olmakta, kimisi, ise köpek gibi arabalar altına girüp, bakmakta idi. Nicesini bölük bölük kırarak nicesini atlar ile sahralarda kovarak tutup, katledüp, nicesini kaçarken darı kuyularına düşürüp, beşer onar, kuyulardan çıkarıp, yaka­larlardı. Nice kuyu içinden tüfeng atarken üzerlerine ateş atılıp, helak edilirlerdi. Kimisi kuyuda birbirlerini bağlayıp, (Bizi esir edin) diye bağırırlardı. Birbiri omuzuna binerek yukarı çıkup, sürüleri ile esir olurlardı. Amma kılıçtan kur­tulanları, can havliyle kayıklarına atılıp gemilerini haddin­den bin kat ziyâde yükleyip, kaçarlarken, karadan gaazilor yetişüp, dalyan tüfenkler ile bunlara kurşunu lanet yağmu­ru gibi yağdırup. kayıkları içinde sığınacak yer bırakmazlar­dı. Çoğu korkusundan kendini Özü nehrine vurun. Boğulup kaybolurdu. Bazı kayıklar, dolusu ile Karadeniz'e Özü nehri akıntı­sı ile giderken, boğaz ağzında Küçük Hasanpaşa ve Kılbu-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.