FANDOMEÇS/8/65 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/67

Altıbin yetmiş kadar Rus tüfenkleri ile bu arabaları süsledi-ler. Bütün 1200 adet arabaların ikişer atları olmakla ikibin dörtyüz at vardı. Müslüman gaazilerinin yağma ettiğinden başka 3000 at olup, araba atları ile 5400 at ediyordu. Bunlar mîri için kayd ve zapt olunup, Akkirman ve özü askerlerine teslim edildi. Bunlardan başka meydanda kalan ganimet malları ve cephane makulesi, eşya dahi özü kalesine konul­du.

Bu esirler, ganimetler ve topları, Yusuf kethüda hakir ile baş bölük-başı Hüseyin ağaya defterle teslim edüp, pa­şa sekbanlarından 2000 yiğit ile ve Akkirman askerinden 44000 yiğite bu malları tekrar teslim edüp, Özü ağalarına ve neferlerine:

«Sakının, gaafil olman. Bu esirleri bu kadar ganimet mallarını kazaklar elimizden kurtarmak için Prezen suyu kenarında (Dalbora) denilen derede önünüze çıkup, cenk ederler. Gaafil mebaşed!»

diye tenbih ederken hakîr, kethüdaya:

«Vallahi doğru söylediniz efendim»,

dedim. Heman Yusuf kethüda «Tiz, bütün Özü askeri atla­nıp, bile (Beraber) Hocabeye varup, geri dönsünler» deyin­ce ağaları «Ya sultanım, sonra oradan biz yalnızca nice dö­nüp de gelelim. Ve Özü kalesini nasıl boş bırakalım? Gör­mez misin düşmanlarımız kapımız dibindedir, işitir. Siz gi­dince kâfirler bu intikamı bize komayıp, elbette bizi gelip, vururlar. Vallahi bu esirleri nice götürelim şaştık» deyu ce­vap verdiler.

Yusuf Ketküdâ:

«Bre Allah Kerimdir. Ya bu kadar ganimet malı pâdişâhımı/;) ulaşmasın mı? Tiz silâhlanınız... Yoksa sizi şeytan alır.» dedikde, anlar dahi çaresiz silâhlanırken Özü nehrinin kanji tarafından bir siyah toz buram buram oyuklanarak çıkmağa başladı. Bir anda karşı Kuburun kalesinden askerin bir ucu gelip, göründü. Meğer bizzat Tatar Han'ı Mehmed-Giray hazretleri 87.000 askerle Kırım'dan iki gün iki gecede İmda-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.