FANDOMEÇS/8/73 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/75

Ve kapudanlara Kaya Sultan birer yağlık hediye ile bütün cebeci ve topçulara ve tersane neferlerine birer kese kuruş bağışlayıp, kelleleri getiren Şam'lı Ali ağaya, hakire, kapı kethüdası Zühtü efendiye, birer samur alay kürkü giydirip ve birer küheylân eğerli som sırma mârekeli atlar verüp, bi­nerek alaya hazır olduk.


İSTANBUL'DA KAZAK ALAYI


Önce bütün paşalar gelüp, sonra subaşı ve asesbaşı as­keri, ikişer olup, geçerek gittiler. Sonra kelle ve esirleri ge­tiren Akkirman askeri, bundan sonra Özü kalesi askeri çifte çifte küheylân atlar üzerinde geçtiler. Ondan sonra 1300 adet arabalar içinde çeşitli aletler, silâh ve cephaneler, altıbin yetmiş adet cilâlı, dirhemli kazak tüfenkleri, adı geçen ara­balar üstüne yerleştirilmişlerdi. Ondan sonra bütün 360 adet haçlı bayraklarını, arabalar üzerinde baş aşağı edüp, ve bü­tün çorbacılar ikişer ikişer dizilip, mükellef alay ile cepha­ne arabalarını ortaya alıp geçtiler. Sonra 26 parça nakışlı, cilâlı altun gibi şâhâne toplar hepsi at arabaları üzerinde olarak geçtiler. Her a t fil kadar olup, Karakcva ve Daniska atları idi. Ayaklarında birer okka nalları vardı. Bu topları da bütün topçu askeri ve çorbacılar yaka paça götürdüler. İkibin adet diğer atları da bakkallar ile küçük mirahor as­keri çekip götürdüler. Bundan sonra tersanenin temiz ve si­lâhlı Arabistan askeri yürüyüp, altıbin adet düşman kelle­lerini sırıklar üzerinde altıbin bakkal, çakkal, meyhaneci ve bozacı elinde geçirdiler. Ondan sonra onbir bin adet esirlerin hepsi ayağı bağlı, gönlü kırık ah ve hicran içinde olarak ve dört tarafa melul melul bakarak geçtiler.


Yetmiş adet kazak hatmanları ile yetmiş kadar kale sa­hipleri, davul ve tulum salarak geçtiler. Sonra serdar olan, (Holandiye) dahi at üzerinde elleri bağlı ve boğazı zincirli


İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.