FANDOMEÇS/8/78 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/80

çıkup, nehrin içi hasır ile örülmüş gibi olur. İçinden bir ka­rış balık geçmek ihtimali- yoktur. Sonra bu kapanın iç yü­züne nice yüz direkler üzerinde tâ Tuna nehri ortasında bir çok odalı kahvehâneli bir yer yapıp, kapan ağzında su ile beraber pencereler yaparlar. Emin ağa üçyüz adamları ve balık avcıları ile kapana bakıp, gözetir.


Bu kakılan direklerin ve vurulan kafes asmaların Tuna yüzünden adam beli kadar aşağı içerisinde beş kıt'a kilim büyüklüğünde asmadan ğrülmüş kafesler vardı. Azak, Özü. Ölü ve Diri deniz yaylalarına çıkmak isteyen balıklar, ilkba­harda su akıntısı ile o boğazdan yıldırım gibi geçeyim derkenavcılar ipleri kaldırırlar. Bütün kalıblar mahpus kalup, onar onbeşer arşın morine, sekizer, beşer arşın boylu mersin balıklarını kıra kıra Tuna yüzünü kızıl kana boyarlar. Tu­tulanları tuzlayıp, nice bin bezirganlara balık salamurasını altun ile satup, onlarda arabalar ile kâfir diyarına gönderir­ler. Bazı morina balığından beş altı kantar kara havyar çı­kar. Avcılar gece ve gündüz bu kapan ağzını bekleyip, gele­ni avlarlar. Çünkü balık o dar boğaza gelüp, bir daha dö­nemez. Tuhaf bir sanattır... Bir Tuna gemisi gelse adı ge­çen kapanın iplerini koyuverirler. Gemiler bir anda içeri ge­çerken orada fakir balıklar delik bulup, geçerek Karadeniz'e yaylalara varup, yumurta dökerlermiş. Amma Karadeniz'den balıklar Tuna'ya gelse giremez. Gerçi o tarafta kapan yoktur amma çit ile örtülüdür.


Nihayet kışın şiddeti yetişip, yedi ay sonra balık kalmaz. İşte kış gelince bu dalyanları söktürüp, kerestelerini Tuna'­nm iki tarafına dağlar gibi yığarlar. Dalyana Emin ağanın yük kese masrafı gider amma beşyüz Mısır kesesi kâr edüp, kale neferlerine ulufe verir. Bazan haklaştıktan sonra ken­disine yüzelli, ikiyüz kese kâr kalır. Bazanda mültezim Emin ağa zarar eder.


Kili kalesinin bir hâkimi dahi üçyüz pâyesiyle vüzelli akçelik şerif kazadır ki, nahiyesi mâmurdur. Çoğu tatar kö­yüdür. Bu köylerden kadılara senede adilâne olmak üzere

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.