FANDOMEÇS/8/91 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/93

«Her kime dirliği lâzım ise arkam sıra gelip, kasım ulufesini kâğıthâne'de alsın!»

Deyu dellal çağırttı. Kendisi ılgar ile Yanova'dan İstan­bul'a gelince Melek-Ahmed Paşa ile mükellef alay ettik. Köp­rülü vezir:


«Birader, şu sizin Hasan Paşa, biz gazada iken kâfire iyi imdat, edip bizi acele ile iyi getirmedi mi?»

Deyince Melek Paşa :


«Ey sultanım, niçin (sizin Hasan) diyorsunuz? O şimdi kâfirden daha fazla kâfir olup memur olduğu, Allah uğruna cihada gitmedi. Onun ve ona tâbi olanların şer'an katilleri helâldir. Hemen üzerine sefere çıkalım!»

Dedi. Hemen Köprülü:


«Ya, Hasan, sizin aşiretinizden Abazadır. Üzerine sefer eder mi­siz?»

Dedikte Melek-Ahmed Paşa :


«Pâdişâh fermanı olunca vallahi simdi Üsküdar'a geçerim.»

Dedi. Köprülü cihan kadar sevinip:


— Birader, inşaallah o âsilerin yakın vakitte başlan der-i devlete gelir. Bu niyete elfâtiha!


Deyip, atbaşı beraber paşa sarayında saadetlû padişahla buluştular. Orada biraz müzakere edip, yine Davudpaşadan. deniz gibi asker ile âlemin sığmağı padişah, tâ Kâğıthâne sahrasındaki otağlarına varıp durdular.


Yemekten sonra Melek Paşa yine Köprülü'den izin alıp büyük alayla sarayına geldi. O anda Köprülü vezir ulufe çı­karıp o gün o gecede yedi bölük sipahiye, bütün hazır elan askerlere gece meşaleler ile ulufe verildi. Defter kapatıldı. Bütün Hasan Paşa yanında bulunan ve daha Köprülü ile Yanova gazasında bulunup, gözü görüp malûmu olan adamlar seferden Kağıthane ulûfesine gelmedikleri için Hasan Paşalı bahanesiyle, yirmibin altmış adet sipahi, dokuz bin adet yeniçeri, cebeci, topçu, velhasıl kırkbin askerin esamisi çalınıp çıkarıldı. ((Askerlikle ilgileri kesildi, kovuldu).

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.