FANDOMEÇS/8/96 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 8.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/8/98

şimdi bize düşman.. Eşimiz, yoldaş ve sır dostlarımız dahi bugünkü gün görün bize nasıl dil uzatırlar!»


Dedikte Kürd Osman: «Vallahi sultanım, onları da ayıblamayalım ki, canlarından bıkıp atları ve kendileri açlıktan öldüler!»


Der. Tayyar-oğlu: «Bu tedarik için bütün asker ile yap yap Kilis ve Ayıntap illerine varalım. Bir zaman oralarda sahiller görelim. Orada da askerimiz yerecek sözler söylerse hemen bir gün cenabınız darılınız ve (sizin sözü­nüzden ötürü Murtaza Paşaya sığınıp Haleb'e düşerim) deyu beş altı­yüz adamla hakir Kenan Paşa, Muslu Paşa, Ferhad Paşa, Deli-Gürcü Dilâver Paşa, Can Mirza Paşa, Ali Mirza Paşa velahsıl bütün paşalar, beyler ile Kilis ve Ayıntab eyâletine varalım. Murtaza Paşa, Kadri Pa­sa, Tutsak-Ali Paşa, Çetrefil-zâde Hüseyin Ağa ve diğer Haleb içinde sığınmış olan paşalarla haberleşip el bizim, etek sizin diye sığınalım. «Görelim (gel!) derler mi, demezler mi? Yoksa bu sekban ve sarıca çalıcı mehterlerin ve aşçıların dertlerini çekmeden ise ölmek yeğdir. Hepimiz bir kere bu nezaketle Haleb'e girelim. Olmaya illâ hayır..»


Dedi. Bu fikir beğenilip göç boruları çalınarak tuğlar Ayıntab'a vardı. Oradan sabahleyin erken tuğlar kıble çölü­ne doğru çekilir. Hemen yine Hasan Paşa askeri hücum edip, paşanın dizginine yapışarak: «Gidi Kazak! Bu çöl ve sahranın neresine gidersin?»


Diye feryad eylediler. Derhal Hasan Paşa, evvelce ka­rarlaştırdıkları üzere sarıcalara ve çalıcı mehterlere: «Behey kâfir gidiler! Sizin sözleriniz ile Yanova seferine gitme­yip ve sizin derdinizden emre âsi oldum, ikide birde (bizim kuvveti­mizle bu kadar mal sahibi oldun!) diye başıma kakarsınız. İşte mal ve menal başınızda paralanıp erte kalsun! îşte ben dahi yermenizden Baleb'e, başımı Kara-Murtaza Paşaya vermeğe giderim. Emir Allahındır. Dün doğdum, bugün ölürüm. Beni isteyen karındaşlarım gelsin!»


Diyerek, daha Haleb'den Murtaza Paşa'dan haber gelme­den, cevap alınmadan üç vezir, yedi beylerbeyi, ve nice iş gör-

İÇ LİNKLEREdit

DIŞ LİNKLEREdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.