FANDOM


100.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
102.Sayfa

Çarşısı: İki bin yüz elli adet dükkândan ibaret kârgir yapı, kemer ve kubelerle süslü çaı ve pazarları vardır. Bilhassa bez satanlar, çadırcılar, ayakkabıcılar, boyacılar, takkeciler çarşıları gayet süslü tertip üzere yapılmış çarşılar olup sokakları temiz kaldırımlıdır. Her dükkânda kavanozlar ve hokkalar içinde sünbül, menekşe, gül , nesrin, reyhan, erguvan ve zanbak ile süslenmiş, bütün ziyâretçilerin ve tüccarın dimağları koklanır. Kıymet bilir, ahlâklı kazanç ehli kimselerdir. Çok sıcaklarda bütün pazarı, Bağdad mahzenleri gibidir. Çünkü çarşıları Bosna ve Halep gibi baştan başa kemerlerle yükseltilmiştir. Bir bedestanı var ki târifinde diller kısa, kalemler âciz ve kırıktır. İki başı demir kapılı kubbelerle yapılmış bir kavi kaledir. Tüccarlar her an misafirlerine buhur yakıp gülsuyu serperler. Burada da misk, anber, kâfur ve sünbül kokusundan insanın dimağı kokulanır. Vardar nehri üzerinde on dört göz körü vardır ki gözün dördü harap olduğundan tamir olundu. Tâmir târiki: Tâmirlerini görenler bu cisr-i bi-nazirin Tahsin edüp didiler: <<Evvelkinden çok âlâ!>> Tâmir olunmak ile yapıl gönlü halkın Oldu Hilâlî târih: Termîm-i cisr-i bâlâ (987) Bu seyre değer köprü, Fâtih Sultan Mehmed yapısıdır. Bu köprünün karşı tarafında mâmur bir büyük şehir vardır. Şâirleri: Bayezid Velî şâirlerinden Hâkî ve Erzî Çelebi Üsküplü olup sağlam şiirleri vardır. Koca Hasan-zâde de seçme bir şâirdir. İbret verici eserleri: Evvelâ yukarı kale önünde Hünkâr câmii yakınında minâre gibi bir saat kulesi var. Saatin çanı bir konak yerden duyulur. Sesi gayet korkunçtur. Kulesi dahi ibret vericidir. Bir de tâ aşağı şehrin (Baba Lokman) adında bir ziyâret yeri vardır. Filozoflardan bir zât imiş.. Tılsım ilmi ile bir kaynak âb-ı hayat kuyu çıkarmış... Kevser gibi bir yumuşak sudur ki bir damla içen hasta, hayat bulur.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.