FANDOM


118.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
120.Sayfa

nü gelince avcıların her biri göle yüzer araba çalı döküp, nişan korlar. Herkes yerini bilir. Sonra bahar gelince (Plâyaş) denilen bir gün vardır, o gün bütün avcılar Eminden izin alıp, sandal ve kayıklarına binerek deniz yüzünde mızrak ve çatal ağlarla yüzbinlerce kuruşluk balık avlayıp, emine onda bir vergi verirler. Bunun üzerine hazır bulunan ecnebi bezirgânları, balıkları alıp, tuz ile salamura ederler, vilâyet vilâyet götürürler. Bu güne rumca (Prast) günü derler. Hattâ Dördüncü Sultan Murad’a bu balıklardan tuzlanıp, gönderilirdi. Gayet lezzetlidir. Ama hepsinin beğenileni laâl renkli pul ile süslü alabalıktır. Sazan balıklarının her biri ellişer okka gelir.

Göl kenarında Kapısı Baba tekkesi vardır ki, bizzat Kasım Baba da orada gömülüdür. Kesriye’den bütün atları gemilere koyup, gölü karşıya geçerek göl kenarında (Leçesta) köyüne geldik. Büyük Rum köyüdür. Oradan (Zagorç) köyüne, oradan (Gölü sıyıran), köyüne geldik. Bu köy sarp tepeli bir dağ üzerinde kürkçü hıristiyanlarla meşkûndur. Oradan (Plâhor) köyüne, oradan (Nakilbend) kasabacığına geldik. İkiyüz evli, bir kaç dükkânlı Müslüman köyüdür. Cuma pazarı kadısı bu köyde oturup, ondan da zâhire baha için defter alıp, şu köyleri gezdim. Evvelâ Kalkal obası köyü, Hasan köyü, Pokrevinik köyü… Bu tamamen Rumdur, su ve havası güzel olup, bağları badem ağacı ile süslüdür. Oradan Kurucaova, Demirhanlı, tarakçılar, Özbekiler köylerini dolaştık. Bunlar hep Cumaabat kazâsına ait idi.

(Karabey içi) kazâsından da Hamza Fakılı, Gerçekler, Bezciler, Devlethanlı, Hacı Dedeler, Şâhinler, Çukuranber, Seleler, Daragonişte, Kayalıoba, Dekli, Devasiler, İmatlı, Karaca Ahmedler, İncili, Menteşli, Himmetli, köylerini dolaştık. Sade Karaağaç, İshaklı ve Karagözlü köylerinin halkı topla-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.