FANDOM


133.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
135.Sayfa

bir son Cuma namazı kılalım… Çünkü Erdel seferine gideriz. Belki bir daha namaz kılamayız. Elbette benim câmie gitsek gerek!» Diyerek ondokuz Venedik altını verdi. Hakîr «Sultanım, gidelim ama, saate baksınlar. Namaz vaktine ne kadar kalmış, görsünler» dedim. Seydi Paşa «Evliyam, saatin yok mu?» deyince hakîr «Rumelide Alasonya şehrinde cirit oynarken saatim düşmüş» dedim. O anda murassa’ bir saat bağışladı. O anda saate baktım. Daha ezana üç saat var. Seydi Paşa «daha vakit var, tiz at getirin. Bugün cumadır. Serdar Ali Paşa kardeşimize varalım. Geçen Cuma İsmail Paşaya varmıştım» dedi. Bir bölükbaşı dedi ki: «Bak, arslanım… bu gece bir yavunçlu rüya gördüm. Gel bugün ata binip bir yere gitme!» deyince birçok kişiler feryat edip «gitme, gitme!» dediler. Seydi: «Ne dirsiniz hey kahbe gidiler! Bu gice ben de bir düş gördüm. Hazret-i Hamza elime bir kılıç verip, kır şu kâfirleri, sonra şu kılıcı benim başım üste ko, dedi. İnşaallah şimdi de Erdel’e gidip çok düşman kıralım. Bre tiz at getirin!» Deyince, bir kır at getirdiler. Hemen atladı. Önce itti, At geriye, otağ içine girip, halıları çiğneyerek tâ yastıklara kadar vardı. Seydi, müthiş bir binici olmakla, atın iki tarafını özengiye dalanıp kızıl kanlaraa boyadı ise de, at harunluktan vazgeçmedi ve otağdandışarı çıkmadı. Nihayet attan inip bir doru ata bindi. O da hırçınlık etti ve iki defa fırlayıp otağ içine girdi. Seydi, ateş parçası gesilip silahşörlere kızarak atı yine sürdü. Nihayet otağdan çıktı. Sağa sola selâm verip giderken dönüp ardına baktı. Tirkeş tirkeşe, özengi özengiye, kat kat leventler ve ağalar, hademeler pürsilâh gelirler. Hemen Seydi hepsine hitap etti: «Bre adamlar, düğüne mi gidersiniz yoksa cenğe mi? Yoksa yasakcı ile beni bir yere mi götürürsünüz. Dönün adamlar, ben bugün yabana gitmem, Serdar Ali Paşa kardaşıma giderim. Sonra son Cuma namazımı kılmağa giderim!» Dedi. İki kere Cuma namazımı diye tekrar edince hakîr dehşete düştüm. Cuma namazına epeyce vakit olduğunu bildiğimden Serdar Ali Paşanın otağına varıpard kapıda attan indim. Hazinedarın çadırına varıp selâm ve kelâmdan sonra paşa dedi ki:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.