FANDOM


136.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
138.Sayfa

tım. Aklı başından gitti. «Ey hoca, bugün sana ise, yarın banadır…» diyerek, bütü ağalarını huzuruna çağırıp vasiyet etti. Mühür kesesinde olan üçyüz parça elmas taşları, defter gereğince on parçası oğlu İbrahim Beye, on parçasını Seydi oğlu Mehmed Beye, on parçasını kızı Hanım Sultana ve geride kalanları ağalarına verip «ben ölürsem sizin olsun, hayatta kalırsam yine benim olsun!» diye vasiyet etti. Sonra kendisi Serdar Ali Paşanın divanına vardı. Bütün vezirler, beylerbeyiler, ihtiyarlar ve gençler Seydi paşanın yanından geçerken «yazık!» diye ağladılar. Hemen o sırada Budin veziri İsmail Paşa azamet ve ihtişamla paşanın cesedi yanından geçerken «hay kâfir mel’un!» diye Boşnak lehcesi ile söverek hazır olanlara selâm verip en üst köşeye oturdu. Serdara hitab ederek: __ Gazân kutlt olsun canum! Bütün din düşmanlarının başı böyle yerde yuvarlana! Deyince, hemen bizim Melek-Ahmed Paşa: __ Sen, merdlik dâvasında bulunup, öldürürüm dirdin.. Niçin öldürmedin ki bu gazâ sana nasip ola! Deyince, Çavuş-zâde hazır cevaplık edip: __ Ko, paşa karşındayım, öyle merdlik dâvasında bulunurdu ama, evdeki hesap pazara uymaz. İsmail Paşa kardaşımız Seydi’ye bir kasıd etseydi, bu gazâ Seydi’ye nasib olup Seydi yerine İsmail Paşa feda olur ve Budin mansıbı açılırdı. Paşa kardaşımız onun içün gayrat edüp Seydi’yi katletmedi. Ancak şimdi Seydi gazânız mübârek olsun diyebilir! Diye nüktedanlıkla cevap verdi. Çok üzüntülü olan oradakiler, Çavuş-zâdenin cevabından hoşlanıp gülüştüler. Ama İsmail Paşayı bu mecliste katletseler bir damla kanı çıkmazdı. Söylediğine de pişman olmuştu. Melek-Ahmed Paşa dedi ki: __Baka cânım Budin veziri muhtesip ağası İsmail ağacık… Eğer Köprülü altı ay daha kalırsa, bu mecliste olanların hepsini katleder. İş çırağı olsan da seni yine katleder. Hele görün, daha neler görünür! Derhal, merhum Seydi Paşanın kellesini safi tuz içine koyup ıl-

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.