FANDOMEÇS/9/140 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/142


Tam yedi saat büyük cenk edip düşman bozuldu. Yirmibin kadar esir alındı. Rakofci de Varat kalesine varıp, daha öte- ve kaçamıyarak Tise-nehri yakınında Namin kalesine'vara- bildi ve orada öldü. Beri tarafta gaziler, ordusunu yağma edip yüzelli parça alay topları ile onyedi parça balyemez top- larını ve bu kadar bin araba yükü cebehâne ve diğer âletleri- ni aldı. Selâmetle Tameşvar safırasına çıktık. Allah'a şükür ki böyle bir gazi ile bulundum. .Şimdi yine Erdel'gazâsına gitmek üzeer ike.n o şânı büyük vezir mazlum olarak katle- dilüp. Erdel gazasına Şeydi ile gitmek nasib olmadı. Neyleye- lim, ilâhî takdir böyle imiş!

Görelim âyine-i dçvran ne suret gösterir; derken vekarlı Serdar Ali Paşanın tuğları Erdel taralına gitmeğe hasırlandı. Ama ne çare ki, İslâm askeri içinde Seydi-Ahmed Paşa gibi . bir namlı, vekar sahibi vezir yoktu. Nihayet, Tatar askerinin gelmesini bekleyerek, Tameşvar sahrasında durduk.. Vesse- lâm. ■ . ' '

Evliya Çelebinin Topkapı Sarayındaki yazma Bcşinci Cildi burada sona erer.==İç Linkler==

==Dış Linkler==

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.