FANDOMEÇS/9/149 Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Cilt Evliya celebi
Evliya Çelebi
EÇS/9/151

«Bre medet, düşman boğazın ağzını almış ve büyük ağaçlar kesnuş, sol tarafta pürsilâh duruyor», deyince, Tatar gazileri- mizle müşavere ettik. Elimizdeki esirlerin eli kılıç tutanları bir anda kılıçtan geçirildi. Bütün sığır ve koyunları sıyırıp saldık. Bütün arabaları tabur yaparak düşmanın bizi bekle- diği (Borten boğazı) denilen yere varıp, tekrar müşftvere et- tik. Düşman boğazı beklerken yüz adet yiğitlerimiz dağdan bir yaylım kurşun yağdırdıkları gibi biz dahi yarar iki?üz yiğit ile dere içinde (Allah, Allah) diye işe koyulduk Boğaz içinde düşman atlılarını atlılarımız, piyâdelerini piyâdeleri- mız kıra kıra ikiyüz Macar ve iki avret esir edüp, evvelce kır- dığımız esirlerin yenisini elde ettik. Bıraktığımız sığırları da- hi çözüp, esirleri alıp, esirlikten kurtararak serseri giderken onıkı adet esir Macar (Biz sizi taburunuza selâmetle kolay yoldan götürelim, bizi azad eder misiniz?) deyince biz de ve- rmn ederek azad edelim diye onları kılavuz ettik. Hemen esir- lerin ardına düşüp, o gün onüç saat yol yürüyüp, yolda bir çok sığır ve koyun bıraktık. (Şiçe) deresi menziline geldik Dağlar içinde olan Şiçe nehri iki konak sonra Morııs nehrine karışır. O gece ihtiyatla o dere kenarında yattık. Sabahleyin o dere içinde akan Siçe suyunu yüzonüç kere geçmek sure- tiyle canımızdan bezdik. Elli yerde demir madenleri iş yer- leri geçtik. Nice sığır ve koyunlar suda boğuldu. İki araba dağdan uçup, parçalandı. Altı esirimiz öldü. Evvelki çarpış- mada şehîd olan arkadaşımız şişüp, koktu. Bu derenin iki tarafı gayet yüksek kayalardır. Şimdiye kadarki seyâhatim- de böyle korkunç ve tehlikeli dere görmedim. Bu dere'içinde tam oniki saat gittik. Asla selâmetten bir iz yok. Hepimiz canımızdan bıkarak kılavuzumuz olan düşmanlara (Bre mePunlar, bizi böyle amansız dereye niçin soktunuz?) dedi- ğimizde (Başka boğazlarda kaza olur ama bu Siçe deresi amansız olmakla beraber, kazalı değildir.) dediler. Velhasıl bu dere içinde sekiz saat kıbleye gidüp, gece yarısı bu dere ağzındaki Şeçevar kalesine geldikİç LinklerEdit

Dış LinklerEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.