FANDOM


159.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
161.Sayfa

valesi batı taraftadır. Ona karşı bir kapısı vardır. Bu kapı tarafında bir su değirmeni, doğu tarafına bakan varoş kapısı, kıbleye bakan maşatlık kapısı vardır. Bu taraftaki hendeği alçaktır. Bu kaleye herkes girüp, alışveriş etti. Hakîr de içeri girüp, temâşâ ettim. Onbir adet san’atlı manastırı var. Çanlıkların üstleri gümüş gibi kalaylı, pirinç, teneke örtülü çanlıklardır. Her kilisenin kubbesi üzerinde adam boyu altın yaldızlı haçları var. Her kilisenin yanında medrese gibi papaz evleri, bezirgan hanları, çarşı ve pazarları vardır. Bütün kadınları alışveriş edüp, kocaları da bir iş ile meşguldür. İslâm askerinin korkusundan etraftaki köy ahâlisi gelüp, kaleye girdiklerinden hisar içinde kalabalıktan adım atacak yer kalmamış idi. Dörtbin adet asker de burada hazırdı. Su ve havası gayet güzeldir. Burasını seyrettikten sonra orduya gelüp, oradan (Şebeş Uyvar) kalesine geldik.

Şebeş Uyvar kalesiEdit

Yapıcısı (Mihadi Lâslo) adındaki kraldır ki, Avusturya imparatoru hükmünde olan ............ kalesinde yatar.«Bucunun oğlu olan İrşek, bir namlı kral idi» diye Macar târihlerinde yazılıdır. Bu kale de Erdel krallarına tâbidir. Ama Devşan Kral-zâdeye miras olarak gelmiştir. Kale dışındaki varoşu yıkıldı. İçindeki düşman da el’aman deyüp, kaleyi vire ile verdi. İçindekiler kaleden dışarı çıkup, hediyeleri ile serdara geldiler. Bir oda yeniçeri ve sipâhiden yasakcı aldılar. Kalesi Kerş nehri kenarında altıgen şeklindedir. Tabyası sağlamdır. Barıştan sonra hoş geldin topları atılıp, şenlikler ve alışverişler yapıldı. Yiyecek ve içecekten nal ve mıhtıdan çok şey bulundu. Ama hisar içinde beşbin adet Avusturya askeri rahatça oturdular. Kerş nehri buraya Şebeşvar yaylâsından çıkup, iner ve ikiye bölünür. Bir kolu Varad kalesi dibinden geçer. Bir kolu da daha aşağı giderek Siyâvuş Paşa kardeşi Hüseyin Paşanın yaptığı Fektebatur kalesi dibinden geçüp, Tise nehrine dökülür.

Bu tarafta Şebeş Uvyar altından kalkup, beş saatte, (Ot-


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.