FANDOM


164.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
166.Sayfa

Yirmi, Harminç: Otuz, Nekvan: Kırk, Otvan: Elli, Hatvan: Altmış, Hetvan:Yetmiş, Niyolçvan: Seksen, Kilinçvan: Doksan, Saz: Yüz, Ketsaz: İkiyüz, Kenir: Ekmek, Vez: Su, Şu: Tuz, Şayt: Peynir, Vay: Yağ, Miz:Bal, Ti: Süt, Tifil: Kaymak, Alvuti:Yoğurt, Hâkma: Soğan,Kınal: Kaşık, Kişer: Bıçak, Tal: Çanak, Pinçe: Yerinaltı, Kerkâ: Mum, Lô: At, Toz: Ateş, Disno: Domuz, Hozebozat: Buğday getir, Liyan: Kız, Kermik: Oğlan, Ason: Kadın, Sem: Göz, Zorot: Burun, Say: Ağız, Haş: Karın, Gövöl: Gel, Erk: Git, Hemarhoz: Tez getir, Mujmek: Yıka, Anik: Gömlek, Kok: Tavuk, Kokmon: Yumurta, Fortvil: Armut, Elma: Elma, Mek: Vişne, Çereşna: Kiraz, Hâl: Balık, Çompo: Sazan balığı, Lest: Un, Sülo: Üzüm, Silva: Erik, Meneçge: Gelen, Kivanot: Kimdir o, Nemtodum: Bilmem, Nemlenem: Görmedim, Honalkol: Nerelisin, İtlâkom: Buralıyım.

İşte seyâhatte lâzım olacak kadarını burada yazdım. Konuşmalarında fevkalâde zerâfet ve belâgat vardır. Âyân ve eşrafları ve bizzat kralları reâyâsına (Poram) yâni (ağam,canım) diye hürmetle konuşurlar. Kitapları İncil, milletleri Îsevîdir. Fakat putperest olmadıklarından, kiliselerinde asla put yoktur. Macar kiliselerinde haçtan başka bir şey görülmez. Mezhepleri (Lüteriyen) dir. Papişte, yâni, rim Papa mezhebinden değillerdir. (1)

Fakat orta Macarlar, Avusturyalılara mağlûp olmakla kâh papist kâh lüteriyen mezhebinde olurlar. Hesapları da ayrı gibi olur. Onar onar sayarlar.

(Tizman: On, Cesvan: Yirmi, Carmıh: Otuz, Nekvan: Kırk, Otvan: Elli, Hatvan: Altmış, Hetvan: Yetmiş, Niyocvan: Seksen, Klençvan: Doksan, Saz: Yüz.)

Bu şehirden kalkıp, yıldız tarafına üç saat giderek (Şizvarya) denilen büyük kasabaya geldik. İtâat edüp, kılavuz

_____________________________________

(1)Luteriyen mezhebi, Lüter’in çıkardığı Protestanlıktır. Papiste, Papa mezhebine, yâni Katoliklere Protestanların verdikleri isimdir.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.