FANDOM


168.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
170.Sayfa

şım olan gulâmlarla atlara binüp, Allaha mütevekkil olup Yalı Ağası Şahpolad ağalar ile ordudan çıkup, Tise nehrinin beri tarafında o gün o gece nice yüz köy ve kasabaları yaka yıka Bileşu nâhiyesine geldik. Öyle berbad edildi ki, mâmur eserlerinden hiç bir şey kalmadı. Bütün halkı esir edilip, zincire vuruldu. Ertesi gün dört adet varoşları yakıp, nice iller ve köyler basıp, bir kısım ahalisini esir ettik. Kimi de telef oldu. Samoş nehrini geçüp, sahralar içinde seyirderek Sakmar nâhiyesine geldik. Fevkalâde mâmur yerlerdir. Öyle yakıldı ve berbad edildi ki, ancak toprağı ve kârgir kiliseleri, çan kuleleri kalıp, bütün kefere esir edildi. Buraya gelinceye kadar batı tarafın kâh sağını, kâh solunu yağma ederek konup göçerek, yiyip içerek gelmekte idik. Şâfii vaktinde Sakmar kalesi görününce askere tenbih olundu. Bu kalenin yapıcısı Maximilian kral imiş… Erdel krallarına tâbidir. Ama Rakoçi sağ iken Avusturya imparatoru ile birlik olup, bu kaleye beşbin cegâver koymuştu. Asla itâat etmeyip, sabah vaktinde bizim askeri kale içinden gören, yeri cehennem olası kâfirler öyle top attılar ki, yer gök titredi. Kale ateş içinde kaldı. Bizden nice adamlar şehîd oldu. Biz dahi top altında Tatar ile beraber darmadağınık olup, kaleden uzak bir çimenlik yerde toplandık. Bize attığı topların her biri kırkar ellişer okka gelirdi. Doğrusu Leh’de, Çeh’de, Nemçe’de ve Erdel’de böyle büyük sağlam kale yoktur. Kalesi bir büyük sahrâ içindedir. Havâlesi yoktur. Dört tarafı göldür. Bir tarafında bile lâğım ve metris açmak mümkün değildir. Top sesinden kaleyi bile setretmek mümkün değildir ki, büyüklüğü, hendeği, tabyaları, seyredile… Dilediğimiz gibi seyredemedik. Ancak içinde manastırları, çan kuleleri, sarayları görünürdü. Sonra Sahmar sahrasındaki köyleri berbad edüp, esirler alarak Varad kalesi tarafında bir gece yattık. Oradan kalkup, batı tarafa seyirdüp, yaka yıka esir ve mal alarak bir dağ aştık. Yadinci saatte, Karolvar kalesine geldik. Yapıcısı Yanoş kralın oğlu (Magyanos Jigmond) kraldır ki, kendisi Prag kalesinde yatar. Bu kalede Erdel kralı


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.