FANDOM


175.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
177.Sayfa

sarılınca, Kapudan elindeki eç ile Hüseyin Ağanın uyluğundan vurup, yaraladı. Yine gözlerimizi bağlayıp, dışarı çıkardılar. Sonra gözlerimizi açıp, ellerimize birer çuha ve kumaş, ellişer altun ve hademelerimize ellişer kuruş verüp, yolladılar. Geri dönüp, sahrada Hüseyin Paşa ile buluşunca vaziyeti anlattık. Bütün gaziler bir yere gelip, «Biz kralsız asker serdarına nasıl varalım?» diye konuşup, (Bu Hostvar sahrasından kuzeye on saat gidüp, Kâşe kalesinden Haller Gabor’u isteyelim) diye Mustafa Odabaşı, onbin yiğitle elçi olarak gitti. Hakîr dahi geride kalan askerle Kâşe kalesi altına varıp, Mustafa Ağa ve elli yiğit adamlarımız bu hakîrle ellibir adam olup, sabaha kadar kuzeye giderek altı saatte Kâşe kalesine geldik.

Kaşe kalesiEdit

Kâşe-Ben adlı kralın yapısıdır. Orta Macarda Avusturya imparatoru hükmünde de bâzan da Erdel kralları elinde olup, ahalisi Erdelli, Macar, Nemçe, Orta Macar ve Kursludur. Reâyâsı Eflâklıdır. Kalesi, Kâşe yaylası eteğindedir. Eğri kalesinin üçü kadar vardır. Dağ tarafı gayyâ kuyusu gibi hendektir. Sekiz adet yeni ve sağlam kapusu vardır. İki kat kale duvarı, çok kuvvetli tabyaları ve kirpi gibi balyemez topları ile süslenmiş sağlam bir hisardır. Hisar içinde dörtbin adet konak ve diğer evler olup, her biri balkonlarla süslü ve nakışlı Çin resim evleri gibidir. Damları kiremitli, sarı pirinç ve beyaz kalay teneke ve halis kurşunla örtülü olup, kapı araları cephâne ile dolup, bekçileri dâima hazırdır. Bu kale ahalisi Lehlerden ve Çehlerden çok korkar.

VaroşuEdit

Kaleden dışarın kıbleye bakan yokuş aşağı büyük bir varoşdur. Dörtgen şeklinde yalın kat bir kaledir. Hendeği gayet çetindir. Şehir ancak iki saatte dolaşılabilir. Bu kadar mâmurdur. Hıristiyanlıkta bu şehir gibi kıbleye bakan şehir


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.