FANDOM


185.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
187.Sayfa

büyüktür. Onbir tabyası, beş kapısı vardır. Hendeği yoktur. Batak içinde ve çeşitli sırçalı kiremitlerle örtülüdür. Sarayları büyük binaları , kiliseleri, yüksek kuleleri var : bayırlar baştan aşağı bağdır. Aşağı batak tarafı , bostandır. Askerin korkusuzca topu altına konduğunu kaledekiler görünce , Osmanlının korkusundan kapudanı krala gelüp, hediyelerini verdi. Can Aslan Paşa bir yeniçeri odası ile yasakçı tâyin olundu. Hakîr dahi bu yolla bir gece kalede yatıp, seyir ve temâşâ etti. O kadar güzelleri var ki tarif olunmaz. Hattâ misafir olduğumuz evde lâl yanaklı, kiraz dudaklı , temiz bir kız var idi ki kokulu kâküllerini dağıtıp gelse saçı büklüm büklüm olur. Sırmalı fistanını giyüp yürüse akıllar yolundan çıkar idi Buradan kalkıp, dört saatte (Zulûmi oğlu Sarayı) konağına geldik. İçine asker konup, bahçesindeki meyveleri yeyip, bahçeyi harab eylediler.Ama saray kârgir olduğundan yakması ve yıkılması mümkün olmadı. Burada beş adam ceteye gidüp, esir getirdikleri içün katlolundular.Çetenin yasaklanması için yine dellâlar bağırıldı. Burada Vaşarhel gelüp itâat etti. Oradan iki saat giderek (Vaşarhel)’e geldik. Vaşarhel Kalesi: Eski bir kale olup batı tarafa bakan bir sağlam demir kapası var. Doğu tarafı bayır, tepelerde havalisi var , tamamen bağ ve bahçedir. Kalenin beş adet sağlam tabyası var. Fakat kalesi küçük ve hendeği alçaktır. Kale içine Seydi-Ahmet Paşa-zâde Mehmet Efendi ve yeniçeri ile Behçi tâyin olunup, onun vasıtasiyle hisarı seyrettik. Çanlı, mâmur kiliseleri, tahta örtülü sağlam evleri, süslü sokakları, zengin ahalisi vardır. Her türlü malları ile askeri bolluk ettiler. Vaşarhel Varoşu: Kalenin batı tarafı dibinde yıldızdan kıbleye uzunca on bin adımlık bir varoşdur. Etrafında suru yoktur.Derin henCommunity content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.