FANDOM


189.Sayfa Evliya Çelebi Seyahatnamesi 9.Kitap Evliya celebi
Evliya Çelebi
191.Sayfa

Erdellilerin elbisesi: Bunlarda diğer Macarlar gibi yeşil ve kırmızı çeşitli çuhadan samur ve zarduva postu kalpak giyüp göğüslerindeki düğmelerini gümüşten ve düğme bağlarını güzel çuhadan yaparlar. Çakşırları ve koşmenleri rengarenk çuhadandır. Pauçları sarı ve kırmızı kubadi serhadli pabuçtur. Kuşakları hep ipek kuşaktır. Yekbent göde çakşır giyerler. Kadınları hep ipek çeşitli fistan giyüp kızları saç bagları ve kadınların başları elvan ipek arabiye üzere çeşitlı ince, lal, yakutlu, salkımlarla, süslüdür. Bunlarda sarı ve turuncu sahtiyandan pabuçlar giyerler. Bütün erdel erkek ve kadınlarının elbisesi böyledir. Avusturya ve firenk gibi kara şapkalı değillerdir. Hepside İncil okur hristiyandır mesheplerine lüteryan derler. Mevzumuza gelelim. Bu mekişvar kalesinin varoşunun iki kapısı vardır. Biri kuzeye, biri kıbleye bakar. Şehrin ortasında bir geniş meydan vardır. Orada bir siyaset yeri ve darağacı vardır ki, Allah korusun bu uğursuz yerde Macarlara işkence ettikleri vakit gören adamın dudağı çatlar. Hatta gaazilerden biri yaralayan bir macara o kadar işkence ettiler ki Acem diyarında, Dayistanda ve Arabistanda böyle işkence görmedim. Bizim asker bunu görüp, parmağı ağzında kaldı. Evvelce alınan esirlerin sahipleri çıkıp ucuz fiyatlarla esirlerini aldılar. Ertesi gün serdar ketrüdası Hüseyin Ağa, kralı alay ile kaledeki sarayına götürünce beşyüz parça top attılar.şehri arzumuz gibi seyredip,bir hali manasız yüklerimizi satarak bin üçyüz kuruş kar edüp Allaha şükür hafifleyerek akrabamızdan birini yaktık. Bu şehir içinden saz nehri küçük Samoş nehrine karısır. Ertesi gün kral karısı, serdar Ali Paşayı yedi veziri ve yirmi iki adet beyler beylerini ve yetmiş adet beyleri cennet bahçesine benzeyen bir bahçede öyle bir ziyaret verdiki, tarifi mümkün degildir. Ziyafeti veren kadın oldug,ğu için otaraflarda ne kadar mehtap yüzlü, zaman gözlü


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.